Janerikfinskas Herättää keskustelua Suomen nykytilasta ja siitä mihin suuntaan maata pitäisi viedä.

EU - kilpailutukset osa 2, vesien yksityistäminen !

  • EU - kilpailutukset osa 2, vesien yksityistäminen !
  • EU - kilpailutukset osa 2, vesien yksityistäminen !
  • EU - kilpailutukset osa 2, vesien yksityistäminen !
  • EU - kilpailutukset osa 2, vesien yksityistäminen !

Suomessa on menossa ykstyistämis vimma tuntuu ettei mitään saisi pian olla kuntien tai valtion omistuksessa ja tämä jos mikä on Kokoomuksen mieleen. Tosin koko Juha Sipilän hallitus haluaa yksityistää yhtä jos toista asiaa.

Taustalla kaikessa on EU:n kautta tulevat kilpailutus säännöt. Eduskunnan eliitti noudattaa orjallisesti näitä kilpailutuksen sääntöjä.

Nyt on vuorossa pohjavesivarojen ykstyistäminen ja se tarkoittaa samaa kuin aina tällaisessa tilanteessa ensin karsitaan huonot vesilaitokset pois tai yhdistetetään ja nimetään uudelleen suuremmassa yhtiö muodossa. Sitten aletaan myymään niitä ulkomaiseen omistukseen.

Huonointa tässä on se ettei mmillä ole pian mihinkään tärkeimpään asiaan omistusta ja kriisejä ajatellen myös huoltovarmuus on mennyttä.

Vesilaitosten määrää halutaan vähentää – vesihuolto voi livahtaa ulkomaiseen omistukseen "pesuveden mukana"

Suomessa on liikaa pieniä vesihuoltolaitoksia. Jos laitoksia olisi vähemmän, suomalaisten vedensaanti olisi varmempaa ja edullisempaa.

Tätä mieltä on maa- ja metsätalousministeriön vesihallintojohtaja Kai Kaatra.

Kaatra oli yksi elokuun puolivälissä julkaistun Vesihuollon suuntaviivat 2020 -selvityksen asiantuntijoista.

Myös selvityksessä kannetaan huolta vesihuollon voimavaroista ja toimintavarmuudesta.

Kaatra peräänkuuluttaa laitoskentän rakennemuutosta.

– Se voidaan tehdä esimerkiksi vesilaitoksia yhdistämällä.

Suomessa on tällä hetkellä arviolta 1 500 vesihuoltolaitosta, joista noin 1 100 on käyttäjien perustamia osuuskuntia tai muita yhteisöjä. Loput noin 400 on kuntaomisteisia laitoksia tai yhtiöitä.

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3650367/Vesilaitosten+maaraa+halutaan+v...

 

Tämä ei ole kuitenkaan mitenkään uutta sillä elintarvikejätti Nestlé on havitellut Suomen vesiä jo vuosia ja vaatinut vesivarantojen yksityistämistä.

 

"Nestlén johtaja vaatii veden yksityistämistä

 

Elintarvikejätti Nestlén pääjohtaja Peter Brabeck-Letmathe puhuu esimerkiksi  Americanlivewiren kautta nähtävällä, saksankielisellä videolla muun muassa vedestä, jota hän nimittää maailman tärkeimmäksi elintarvikkeeksi. Yritysjohtajan näkökulmasta vesi voidaan nähdä tavallaan kahdella tavalla, joko kokonaan vapaana ja ilmaisena välttämättömyytenä tai elintarvikkeena, joka voidaan yksityistää.


Brabeck-Letmathe kannattaa jälkimmäistä vaihtoehtoa. Sen mukaan veden hallinnointi olisi annettava liikemiehille.


Brabeck-Letmathen lausunto on herättänyt melkoisen kohun maailmalla.

Pääjohtajan ajatuksenjuoksu menee suunnilleen siten, että markkinaehtoisen toiminnan kautta vedelle määriteltäisiin todellinen arvo ja hinta ja sitä kautta sen merkitys tulisi paremmin näkyviin maailmalla, jossa vedestä tulee yhä kriittisempi resurssi.

Sveitsiläinen Nestlé on maailman suurimpia juomaveden pullottajista ja myös maailman suurimpia elintarvikealan yrityksiä.

Esimerkiksi Americanlivewire väittää sivuillaan, että Nestlén johtaja haluaa poistaa oikeuden veteen ihmisoikeuksien joukosta.


Brabeck-Letmathe puhuu videolla monesta muustakin asiasta. Esimerkiksi geenimanipulaatioon hänellä on tiukka kanta. Yhdysvalloissa geenimanipuloitua ruokaa on syöty 15 vuotta eikä se ole Brabeck-Letmathen mukaan aiheuttanut ainuttakaan sairaustapausta."

 

Myös miljonääri Nalle Wahlroos haluaisi saada omistukset säätiölle ja jopa Coca-Cola-yhtiölle mikä on täysin päätöntö. Wahlroos tietenkin sijoittaisi sitten tällaiseen vesiyhtiöön.

Vedestä on tulossa lähivuosina uusi öljy, koska öljyvarannot ovat loppumassa maaperästä niin vesi on seuraava ja Suomessa on maailman suurimmat makean veden esiintymät tuhansien järvien maassa.

Suomen vedet on kuitenkin kansallisomaisuutta ja ne kuuluu Suomen kansalle !

 

"Wahlroos: Tällainen omistaja juomavedellä pitäisi olla

 

Nordean ja Sammon hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos kertoo uutuuskirjassaan Talouden kymmenen tuhoisinta ajatusta, että hänen mielestään Nestlén hallituksen puheenjohtaja Peter Brabeck on oikeassa ehdottaessaan, että maailman juomavedet pitäisi siirtää yksityiseen omistukseen.

Taloussanomat kysyi Wahlroosilta, eikö ole vaarana, että kehitysmaissa asukkaat jäävät ilman juomavettä. Ja eikö tilannetta voi verrata vaikka aids-lääkkeisiin, joista kehitysmaiden asukkaat eivät ole päässeet hyötymään samalla tavalla kuin vauraampien maiden asukkaat.

– Ensiksikin on hirveän tärkeää, että kaikki niukoilla resursseilla on hinta. Se on ainoa kannustin siihen, että säästetään ja veden säästäminen on monessa paikkaa maapallolla erinomaisen tärkeää. Olen itse usein Brasiliassa São Paulossa ja se on esimerkiksi yksi paikka, missä on äärimmäisen tärkeää, että vesi maksaa, hän aloittaa.

– Koska vain sillä hinnalla ja sen tuottamilla säästöillä syntyy kannustimia asentaa esimerkiksi kylpyhuonekalustimia, jotka säästävät vettä ja käyttävät vettä säästeliäämmin. Maailmassa kuolee valtava määrä lapsia siihen, että ei ole puhdasta vettä, hän jatkaa.

Wahlroosin mukaan veden omistus pitäisi siirtää esimerkiksi säätiölle.

– Sitten, kun se yksityistetään ja sanon kun eikä jos, niin en tarkoita, että se yksityistetään Coca-Cola-yhtiön omistukseen. Se voidaan yksityistää jonkin säätiön omistukseen, jonka tehtävänä on varmistaa, että ne joilla ei ole varaa olla osana kansainvälistä vesitaloutta, myös saavat vettä."

 

Samaa "laulua laulaa" myös Metsähallitus, joka haluaisi siirtää vesialueita liiketaloudelle ja tämä tarkoittaa samaa asiaa yhtiöittämistä ja lopulta myymistä jopa ulkomaiseen omistukseen.

 

"Metsähallituksessa havitellaan valtavien vesialueiden siirtoa liiketaloudelle

Metsähallitusta koskevan lakiuudistuksen yhteydessä suunnitellaan Suomen luonnonsuojeluliiton saamien tietojen mukaan valtavaa kansallisen vesiomaisuuden siirtoa kansalaisten vapaasta käytöstä valtion liikelaitoskäyttöön. Kyse on yli 2 miljoonasta hehtaarista meri- ja järvialueita. Metsähallituslain uudistusta on valmisteltu poikkeuksellisen salassa.

 

"Kansallisvedet eivät ole kauppatavaraa. Ne tarkoitettu meille kaikille luontoelämyksien lähteeksi, virkistykseen, kalastukseen ja metsästykseen. Ajaessaan tätä siirtoa Metsähallituksen johto on ymmärtänyt tehtävänsä väärin", sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton johtava asiantuntija Ilpo Kuronen.

Suomessa yleisiä vesialueita ovat aluevedet ja suurten järvien selät. Näitä hallinnoi pääosin Metsähallituksen Luontopalvelut. Uudistuksen yhteydessä vedet on suunniteltu siirrettäväksi Luontopalveluilta Metsähallituksen kaupalliseen taseeseen.

"Metsähallitus on ottanut sitä koskevan asian valmistelussa itselleen sellaista poliittista valtaa, joka ei sille kuulu. Lait tulee valmistella asianomaisissa ministeriöissä ja valtioneuvossa. Metsähallituksen rooli ministeriöiden painostuksessa ja siten itseään koskevan lain valmistelussa on hyvän hallintotavan vastainen. Ei ole oikein, jos liikelaitos pyrkii tekemään itse itselleen lakia ohittaen normaalin lainvalmistelutavan", Kuronen huomauttaa.

Maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman lakiesityksen esittelee maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen valtioneuvostossa ja eduskunnassa.

Lain valmistelu on tapahtunut myös täysin kansalaisten ulottumattomissa. Metsähallituksen sisällä hanke on tiettävästi julistettu salaiseksi.

"Vaadimme laajasti suomalaisia koskevan Metsähallituslain valmistelua avoimeksi siten, että lopullisia päätöksiä ei tehdä ennen kunnollista kansalaiskeskustelua", sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava."

 

Kansalaisten on noustava vastustamaan tällaista järjettömyyttä  osa onkin noussut ja sanoisin nyt lisää mielenilmauksia asiaa vastaan eli EHDOTON EI VESIEN YKSITYISTÄMISELLE !!

"Suomen pohjavedet suuryrityksille?

Makean veden yksityistäminen on maailmalla arkea. Suomessa yksityistetään pian Metsähallitus, mitä pohjavesillemme sitten tapahtuu? Turkulainen vesiaktivisti Marko Sihvonen on erittäin huolissaan vesiemme tulevaisuudesta.

– Puhdas vesi on ihmisoikeus, mutta virallisesti se on myös kauppatavaraa. Tämä aiheuttaa selvän ristiriidan, aloittaa tarinansa vesiaktivisti, rakennusyrittäjä Marko Sihvonen.

Sihvonen on aina ollut kiinnostunut vedestä. Kun hän vuosi sitten alkoi epäillä, että Suomen pohjavesien yksityistämistä ja viemistä ulkomaille suunnitellaan, hän todella huolestui.

– Olen huolissani lasten puolesta. On selvä, että minulle riittää puhdasta vettä, mutta millainen tilanne sitten on, kun omat lapseni ovat kuudenkymmenen?

Sihvosen mukaan pohjavesien tämänhetkiseen tilanteeseen liittyy valtavasti asioita, joista ei puhuta. Hän itse yritti selvittää asiaa eri viranomaisilta, mutta osa ei tiedä mitään, ja ne jotka tietävät, eivät kerro mitään.

Kullanarvoinen vesi

Jo vuosia on toisteltu, että vesi on tulevaisuuden öljy. Siis yhtä arvokas ja harvinainen luonnonvara.

Tulevaisuus on nyt: makean veden maailmanmarkkinat ovat mittavat. Puhtaan, makean veden takia on sodittu jo vuosia. Likainen vesi tappaa ihmisiä enemmän kuin sodat: 1,5 miljoonaa lasta kuolee vuosittain likaisen veden aiheuttamaan ripuliin.

Vesipula aiheuttaa paitsi sairauksia myös nälkää. Veden puute vaikuttaa ruuan ja tavaroiden hintaan ympäri maailman.

Maailman vesistä alle 3 prosenttia on makeaa vettä. Tästäkin iso osa on saastutettu käyttökelvottomaksi.

Vuoteen 2030 mennessä jo kaksi kolmasosaa maailman väestöstä kärsii veden puutteesta.

Makea vesi on siis kultaakin arvokkaampaa. Maissa, joissa makeaa vettä ei ole, vesipullo maksaa maltaita. Esimerkiksi Brasiliassa litra puhdasta vettä maksaa 10 euroa.

Suomi on yksi niistä muutamista maista, joilla makeaa vettä on moninkertaisesti yli oman tarpeen. Monessa maassa omat pohjavedet on pilattu tai tuhlattu. Esimerkiksi Kiinan makean veden kulutuksesta ainoastaan neljäsosa katetaan maan omilla vesivaroilla. Eurooppaan kaavaillaan vesipörssiä, jolla arvioitaisiin EU-maiden raakavesivarannot.

Suomen maaperässä muhii valtava omaisuus, joka oikein käytettynä voisi rikastuttaa paikallistalouksia ja valtion budjettia ja tulisi siten sen omistajien, Suomen kansalaisten, hyödyksi."

EU painostaa myös maailmalla veden yksityistämiseen ei vaan Suomea kohtaan .....

 

"EU painostaa veden yksityistämiseen Dominikaanisessa tasavallassa

EU:n kehitysyhteistyötä viitoittava maaohjelma tukee vesihuollon yksityistämistä, mutta se on laadittu niin ovelasti, ettei itse asiakirjassa mainita poliittisesti arkaluontoista "yksityistäminen" -sanaa.

Euroopan unionin ja Dominikaanisen tasavallan viranomaiset kutsuivat kansalaisyhteiskunnan edustajat EU:n kehitysyhteistyötä koskevaan kansalliseen kuulemistilaisuuteen 11. joulukuuta. Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ryhmän ja EU:n väliseen Cotonou-sopimukseen perustuvan kehitysyhteistyön eräs pääperiaatteista on kansalaisyhteiskunnan osallistuminen.

EU:n kehitysyhteistyö keskittyy kolmelle alueelle Dominikaanisessa tasavallassa vuosina 2001-2007: koulutus (budjetoitu 45 miljoonaa euroa), vesi (53 miljoonaa) ja kaivostoiminta (30 miljoonaa). Kansalaisjärjestöjen hankkeisiin on varattu viisi miljoonaa euroa.
 

EU:n piilotavoite veden yksityistäminen


Cotonou-sopimuksen edellytysten mukaan laadittu, kehitysyhteistyötä Dominikaanisessa tasavallassa viitoittava maaohjelma tukee vesihuollon yksityistämistä. Maaohjelma on kuitenkin laadittu niin ovelasti, ettei itse asiakirjassa mainita tunteita herättävää poliittisesti arkaluontoista "yksityistäminen" -sanaa. Dokumentissa maan hallituksen edellytetään uudistavan vesisektori Amerikan kehityspankin (IDB, Inter-American Development Bank) strategian mukaan. Alaviitteestä huolellinen lukija huomaa kyseessä olevan IDB:n lainan 1198/OC-DR. IDB:n arkistoja kaivamalla saa selville hankkeen olevan avaus vesihuollon yksityistämiselle maassa. Miksi EU:n maaohjelma-asiakirjassa puhutaan vain "modernisoimisesta" ja "uudistuksista" kertomatta selvästi, mistä todella on kysymys?

EU:n komission toimiston vetäjä maassa Miguel Amado on myös julkisesti lehdistössä "pelotellut" maan viranomaisia. Amadon mukaan maa saattaa menettää sektorille suunnattavat 53 miljoonaa euroa kehitysapua, jollei uutta vesilainsäädäntöä saada pikaisesti vietyä läpi parlamentissa. Taustalla saattaa olla eurooppalaisten yritysten halu päästä mukaan vesibisnekseen. Espanjalaiset, ranskalaiset ja italialaiset vesiyritykset ovat olleet aktiivisia Latinalaisessa Amerikassa viime vuosina veden jakelun avauduttua ulkomaisille yrityksille.

Päivää ennen viranomaisten järjestämää kuulemistilaisuutta järjestetyssä kansalaisjärjestöjen valmistautumistilaisuudessa maaohjelman uusliberaali luonne herätti keskustelua ja huolta. Asia kuitenkin unohtui seuraavana päivänä. Virallisessa kuulemistilaisuudessa vesisektoria ja kansalaisjärjestöille suunnattavia varoja käsittelevät työpajat olivat järjestetty samaan aikaan. Niinpä vesisektorin yksityistäminen sivuutettiin tilaisuudessa lähes täysin. Mutta millä on suurempi vaikutus väestön elinolosuhteisiin ja "kehitykseen", kansalaisjärjestöjen hankkeisiin jaettavalla viidellä miljoonalla eurolla vai vesihuollon yksityistämisellä?"

 

Lähteet:

Nestlén johtaja vaatii veden yksityistämistä

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/nestlen-johtaja-vaatii-veden-yksityis...

Wahlroos: Tällainen omistaja juomavedellä pitäisi olla

http://www.is.fi/taloussanomat/porssiuutiset/art-2000001868266.html

Metsähallituksessa havitellaan valtavien vesialueiden siirtoa liiketaloudelle

https://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2015/metsahallituksessa-havi...

Suomen pohjavedet suuryrityksille?

http://magneettimedia.com/2386/

EU painostaa veden yksityistämiseen Dominikaanisessa tasavallassa

https://www.kepa.fi/uutiset-media/uutiset/eu-painostaa-veden-yksityistam...

 

Nyt kansalaiset herätys ennen kuin on liian myöshäistä ja barrikaadeille !!

 

Jan Finskas

Espoo

( pj IPU Itsenäisyyspuolue Uudenmaan piiri ry )

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Kiitos perusteellisesta artikkelista, kansalaisaktivismia parhaimillaan!

Onko vesi perusoikeus vai kauppatavaraa? - kysytään "Viimeiseen pisaraan" dokumentissa (Yle1, to 19.7.2018) https://areena.yle.fi/1-4245605

Mielestäni vesi, kuten luonto ja sen antimet ovat perusoikeus. Suomalainen erikoisuus - jokamiehen perusoikeus - on malli jota pitäisi levittää maailmalle ihmisoikeutena. EU:n painostus pohjavesien yksityistämiseksi on ristiriidassa humanismin tavoitteiden kanssa.

Ja tietenkin Nestlén ja Coca Colan kaltaisten monikansallisten toimijoiden intresseissä on, kuten rahaguru Wahlroos "sen yhden prosentin" juoksupoikana kunnostautuneen myös, keskittää kaikki maailman hyvä pienelle ryhmälle globaalia rahaeliittiä.

EU ei ole ihmisen ja humanismin asialla, EU on kivenkovien markkinavoimien työrukkanen!

P.S. Ihme ettei näinkin hyvin pohjustettu keskustelun aloitus saanut aikaan yhtään kommenttia. Jos joku "turha julkkis" möläyttää jotakin älyvapaata, kaikki johtavat viestimet repivät otsikoita! Mutta ei elämää ylläpitävän elementin kaupallistaminen, onko seuraavana vuorossa happi?

Toimituksen poiminnat