Janerikfinskas Herättää keskustelua Suomen nykytilasta ja siitä mihin suuntaan maata pitäisi viedä.

Sipilän hallitus on lisännyt köyhyyttä

  • Sipilän hallitus on lisännyt köyhyyttä
  • Sipilän hallitus on lisännyt köyhyyttä
  • Sipilän hallitus on lisännyt köyhyyttä
  • Tuloerojen kasvu
    Tuloerojen kasvu

Aikaisemmin tämän vuoden kesällä tein jutun köyhyydestä ja leipäjonoista. Toin esiin sen kuinka eduskuntapuolueita ei kiinnosta edes vaivautua tutustumaan leipäjono tilanteeseen ja siihen keitä apua on hakemassa.

Sipilän hallitus on lisännyt köyhyyttä ja antanut suuria tulonsiirtoja hyvintoimeentuleville. Se on raukkamaista politiikkaa kohdella niitä syrjivästi joilla jo entuudestaan menee huonosti. Sosiaalisia tukia on heikennetty ja se on monelle se viimeinen oljenkorsi saada apua elämiseen. Pienten eläkkeiden saajat, vammaiset ja vakavasti sairaat ovat niitä, jotka heikoiten voivat puolustautua.

Mikä siis lääkkeeksi ? No, ensinnäkin verotus tulee uudistaa ( muuttaa progressiiviseksi ) pienituloisia suosivaksi eli niitä joilla menee nyt kaikkein heikoiten. Toisena nyt tehdyt leikkaukset tukiin on peruttava ja kolmas pieniin päivärahoihin tulee maksaa koko ajan indeksikorotukset, sekä niitä tulee muutenkin korottaa.

Kyse ei ole pelkästään rahasta vaan kyse on poliittisesta linjasta, jonka Kepu, kok ja Sinninen tulevaisuus ovat valinneet. Suosia suurituloisia ja jatkaa köyhät kyykkyyn politiikkaa !

 

"Hallituksen politiikka iskenyt eniten pienituloisiin – Sipilä: On totta, että näin on tapahtunut

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) myöntää, että hallituksen politiikka on iskenyt enemmän pieni- kuin suurituloisiin ja lisännyt eriarvoisuutta. Sipilä kuvasi illan A-studiossa kehitystä valitettavana.

– On totta, että näin on tapahtunut, Sipilä sanoi.

Sipilä sanoi hallituksen tehneen paljon kipeitä toimia, kun se on yrittänyt tasapainottaa julkista taloutta. Kun tehdään pienikin leikkaus tukiin, se näkyy pienituloisimmassa päässä, Sipilä sanoi.

– Se on tosiasia, että siellä tulojen alapäässä ollaan enemmän yhteiskunnan tukien varassa, suurituloiset eivät niitä tukia saa.

Eduskunnan tietopalvelun tekemien laskelemien mukaan hallituksen talouspolitiikka on vaikuttanut kaikkein kielteisimmin kaikkein köyhimpiin ihmisiin.

– Kun kasvu lähtee liikkeelle, kasvusta hyötyvät eniten työssä olevat ja hyvätuloiset, Sipilä sanoi.

Sipilä sanoi, että nyt hallituksen saneerausvaihe on ohi. Hän toivoikin, että seuraavaksi hallitus pystyy puuttumaan eriarvoistumiseen.

– Kun saamme julkisen talouden tasapainoon, niin kyllä meidän pitää pitää koko yhteiskunta mukana."

 

Hallitus on leikennut näille ryhmille kuuluvista palveluista ja perustellut sitä hatarasti pakollisina säästötoimenpiteinä. Meillä elää Suomessa jo yli 1 000 000 miljoona suomalaista alle 1000eur/kk ja tuosta voi laskea sen kun ruoka, sähkö ja asuminen on kallistunut koko ajan ja tukia ei ole nostettu samaan aikaan perässä niin sillä ei tule vain toimeen ei millään.  Ne ovat niitä pakollisia menoja ja monilla pakollisiin menoihin kuuluu myös reseptilääkkeet, joihin on lisätty korvauksen omavastuuta 50 € saakka ja monilla on vaakakupissa ostaako ruokaa ja jättää lääkket hankkimatta.

 

"Köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat: Laskelmat todistavat tuloerojen kasvavan

Rikkaiden ja köyhien välinen ero on pysynyt melko tasaisena toistakymmentä vuotta, mutta ero alkaa nyt revetä.

Pitkän tasaisen jakson jälkeen ero pieni- ja suurituloisten välillä on laventunut. Perussyyt tuloerojen kasvulle löytyvät yleisestä talouskehityksestä ja Suomen hallituksen leikkauspolitiikasta, sanovat Ylen haastattelemat asiantuntijat.

Pörssiosakkeiden arvonnousu on jatkunut jo pitkään ja osinkojakin maksetaan vuosi vuodelta enemmän. Finanssivarallisuus siis kasvaa etenkin heillä, joilla sitä on jo ennestään. Toisaalta hallituksen ensi vuodeksi laatima budjetti leikkaa sosiaalietuuksia, joita maksetaan eniten pienituloisille.

Veronkevennykset puolestaan alentavat hyvätuloisten verotusta. Välilliset verot, kuten valmiste- ja polttoaineverojen korotukset vähentävät suhteellisesti enemmän pienituloisten käytettävissä olevia tuloja kuin suurituloisten.

– Tuloerot voivat kasvaa siitä syystä, että suurimpia tuloja selittävät eniten pääomatulot, jotka ovat nyt ilmeisesti voimakkaassa kasvussa. Lisäksi alimpia etuuksia on jäädytetty. Tuloerojen kasvua on aiemmin hillitty verotuksella, mutta nyt tämä hillitsemislinja on pysähtynyt, tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi Palkansaajien tutkimuslaitokselta tulkitsee.

Jyrkkä muutos osui 90-luvulle

Suomalaisten tuloerot olivat korkeimmillaan sotien jälkeen ja pienenivät 1970-luvulle asti. 1990-luvun laman jälkeisellä nousukaudella tuloerot lähtivät jyrkkään kasvuun, mutta vuosituhannen alussa meno tasoittui.

– Noususuhdanteen alkuvaiheessa erot kasvavat verraten nopeasti. Tuloerojen kasvu tasaantuu nousun tasaantuessa ja laajentuessa esimerkiksi palkankorotuksiin ja ehkä myös paineisiin kohentaa tulonsiirtoja. Se, kääntyvätkö tuloerot taas laskuun on sitten eri asia. En jäisi siitä henkeäni pidättelemään, Tukholman yliopiston taloustieteen professori Markus Jäntti toteaa."

 

Myös työttömiä on syyllistetty päättömillä karensseilla ja kurssi - tai työnhakupainostuksilla välillä hyvinkin päättömästi.  Ei ole annettu aikaa tarpeeksi tutustua oikeanlaiseen ja sopivaan koulutustarjontaan tai on ajettu sellaisiin työpaikkoihin aloille, joihin ei edes ole koulutusta. Tälläinen ei johda tosissaan työllistymiseen ja vakaamman taloudellisen tilanteen kehittymiseen sen sijaan sillä saadaan aikaan turhaa stressiä, jopa vaaraa sairastua masennukseen. Siitä taas lankeaa kallis lasku yhteiskunnalle, usein siitä syntyy tilanne jossa varsinkin nuori voi menettää pysyvästi työkuvyn ja joutua ennen aikaisesti sairaseläkkeelle.

 

Myös pienyrittäjät ja yksinyrittäjät ovat kovilla he eivät esim. ole kuuluneet sosiaaliturvan piiriin. Jos käy niin huonosti, että pieni yritys yllättain kaatuu niin ex - yrittäjän voi olla vaikea saada edes työmarkkinatukea.

Hallituksen muutos mahdollistaa yrittäminen työmarkkinatuella tai peruspäivärahalla ei ole vielä kovinkaan suuri apu. Se on lähinnä vaihtoehto starttirahalle, joka sekin on hyvin pieni ja vielä harkinnanvarainen.

Yksi apu olisi IPU:n usein vaaleissa esittämä ALV vapaus alle 100 000 € liikevaihdon yrityksille se voisi auttaa aika paljon.

 

Opiskelijoille tai opiskelijaksi aikoville ei ole myöskään helppo tie luvassa, koska hallitus on leikannut opiskelupaikkoja ja se vaikuttaa jo siihen ettei opiskelupaikkoja ole joko omalla paikkakunnalla tarpeeksi enään tai niitä ei ole tarpeeksi suhteessa hakijoihin. Myös erinäiset tukien leikkaukset ovat jo vaikuttaneet siihen ettei jokaisella pienituloisella perheellä ole varaa laittaa nuoriaan ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. Juuri tällaista viimeksi tarvitaan nyt.

 

Nykyisin leipäjonoissa näkee myös paljon lapsiperheitä, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat töitä vailla, joissain tapauksissa taustalla voi olla lisäksi toisen vanhemman sairaus, joka on alentanut työkykyä ja näin heikentää entisestään työllistymismahdollisuutta. Samaan aikaan olisi myös pystyttävä huolehtimaan lapsista ja saada heille hyvä pohja tulevaisuutta varten. Köyhyys rajoittaa ikävällä tavalla myös lasten harrastusmahdollisuuksia ja kouluttautumista, koska kirjat ja muu materiaali maksaa paljon.

 

"Heikki Hursti herättelee Maammetaulu-kirjassa: "Minusta on häpeä, että näin rikkaassa maassa nähdään nälkää"

Laupeudentyö ry:n toiminnanjohtaja Heikki Hursti kritisoi valtaapitäviä Maammetaulu-kirjassa ja nostaa esille, kuinka he eivät tunne vähävaraisten todellisuutta.

Kristillisen avustusjärjestön Laupeudentyö ry:n toiminnanjohtaja Heikki Hursti kertoo eräästä tapaamisestaan ruokajonossa Juha Metson, Mika Rokan ja Ville Vanhalan kirjassa Maammetaulu - kuvia, sanoja ja ihmisiä (Docendo).

Ruokajonossa seissyt mies kysyi Hurstilta:

- Pitääkö minun tappaa itseni, että joku ymmärtää minun olevan avun tarpeessa?"

Hursti sanoo, kuinka hänen sanansa eivät riittäneet vastaamaan hänelle.

- Vastaukseni oli hiljaisuus.

Hursti epäilee, että köyhyys vielä lisääntyy nykyisestään, vaikka Suomen valtio on vauras verrattuna maailman muihin maihin.

- Valtaapitävät eivät tunne vähävaraisten todellisuutta eivätkä kykene kantamaan vastuutaan yhteiskuntamme heikko-osaisista. Minusta on häpeä, että näin rikkaassa maassa nähdään nälkää eikä kaikille riitä edes kattoa päänsä päälle.

Hurstin mielestä valtion ja kuntien hallintoelinten pitäisi tehdä merkittäviä muutoksia.

- Nykyisellä yhteiskunnan menojen leikkauslinjalla ei parempaa ole luvassa, vaan ahtaalle joutuneet ajetaan yhä ahtaammalle.

Hursti kehuu kirjoituksessaan sitä, että yhä useampi suomalainen tekee avustustyötä ja antaa lahjoituksia heikompiosaisille.

- Ehkä me jo ymmärrämme, miten helposti roolit voivat vaihtua. Yksi odottamaton käännekohta elämässä voi tehdä rikkaasta köyhän ja auttajasta autettavan.

Hursti sanoo toivovansa, että sadan vuoden päästä Suomessa ei olisi yhtään köyhää.

- Sitä Suomea ei ehkä koskaan synny, mutta minä haluan pitää illuusiostani kiinni.

hdollisuuksia, harrastuksiin - ja koulutukseen liittyen."

 

Myös terveydenhuollon suhteen tilanne on vaikea perusterveydenhuoltoa saa eri puolilla maata vaihtelevasti ja joillain paikoissa vaikeasti. Se on kuitenkin olemattomista tuloista maksettaessa niin että useimmat jättää käymättä lääkärissä tai jättää lääkkeiden lunastamisen apteekista niiden korkean hinnan vuoksi.

 

"Suomalaisten rahat eivät aina riitä edes terveydenhoitoon: ulosottoon meni viime vuonna 400 000 maksua – tutkijan mielestä taustalla on poliittisia päätöksiä

Ulosottoon menneiden terveydenhoitomaksujen määrä kasvoi edellisvuodesta viidenneksen. Kelan tutkija Vappu Verronen sanoo, että voimakkaan nousun yksi syy voi olla Sipilän hallitusohjelma.

Terveydenhoitomaksut voivat muodostua kymmenille tuhansille suomalaisille painajaiseksi. Uunituore valtakunnanvoudinviraston tilasto osoittaa, että ulosottoon eli pakkoperintään päätyi viime vuonna lähes 400 000 rästiin jäänyttä laskua.

Määrä on noussut edellisvuodesta lähes viidenneksen.

”Tämä on kyllä suuri hyppy”, sanoo asiaa selvittänyt Kelan tutkija, OTM Vappu Verronen.

Hoitamattomista maksuista suurin osa eli liki kolmannes on sairaala- ja laitoshoitomaksuja. Hammashoito- ja terveyskeskusmaksuja päätyy ulosottoon 70 000 kumpiakin.

Rästiin jää paljon myös muita sosiaali- ja terveyspalvelumaksuja sekä päivähoito- ja kotipalvelumaksuja.

Verronen luonnehtii sairaalamaksurästien kasvua poikkeuksellisen voimakkaaksi.

”Vuonna 2015 sairaalamaksuja meni ulosottoon 95 000 kappaletta, viime vuonna jo 125 000.”

”Yksi syy lienee se, että Sipilän hallitus päätti korottaa terveyskeskus- ja sairaalamaksujen enimmäismääriä jopa 27,5 prosenttia. Tietysti yleinen taloustilannekin tätä nousua selittää”, Verronen pohtii.

Verronen muistuttaa, että terveyspalvelujen maksukatto on myös varsin korkea, 691 euroa. Katon ylityksen jälkeen sairaalat perivät hoidosta vielä ylläpitomaksua, enimmillään 22,80 euroa päivä.

Tilastot eivät kuitenkaan kerro, kuinka moni henkilö jättää maksut hoitamatta.

”Monella voi olla tietysti useita maksuja rästissä samaan aikaan.”

”Mutta varmasti kymmenille tuhansille ihmisille asiakasmaksujen hoito tuottaa ongelmia, koska ulosottoon päätyy niin suuri määrä. Nythän myös maksuhäiriöiden määrä on kasvanut voimakkaasti”, Verronen lisää."

 

Mukana hallituksessa leikkauksia on ollut tekemässä myös Perussuomalaiset ja puolueen hajoamisen jälkeen saamaan leikkauslinjaan on sitoutumassa Sininen Tulevaisuus - puolue. Perussuomalaiset olivat myös hyväksymässä ns. hallintarekisterilain, jolla suurituloiset  tai suuret yritykset voivat piilottaa omaisuuttaan ulkomaille. Tämä osoittaa sen kuinka Perussuomalaiset ovat syöneet sanansa siitä, jossa ovat luvanneet olla pienituloisten puolella.

 

Lähteet:

Köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat: Laskelmat todistavat tuloerojen kasvavan

https://yle.fi/uutiset/3-9832572

Hallituksen politiikka iskenyt eniten pienituloisiin – Sipilä: On totta, että näin on tapahtunut

https://yle.fi/uutiset/3-9831659

Heikki Hursti herättelee Maammetaulu-kirjassa: "Minusta on häpeä, että näin rikkaassa maassa nähdään nälkää"

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201709172200388639_u0.shtml

Suomalaisten rahat eivät aina riitä edes terveydenhoitoon: ulosottoon meni viime vuonna 400 000 maksua – tutkijan mielestä taustalla on poliittisia päätöksiä

http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005372025.html?share=ee6cc0bc63f961e...

 

Sipilan hallitus on halunnut unohtaa nämä ihmiset ja jättää heidät oman onnensa nojaan.

 

Jan Finskas

Espoo

( pj IPU Itsenäisyyspuolue Uudenmaan piiri ry )

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Tiina Martikainen

Kyllä, mutta nyt tarvtsee kirjoittajan sitten tehdä selkeitä tekoja asioiden parantamiseksi. Monet lukijoista ymmärtävät, että kirjoituksia on helppo tehdä, mutta konkreettiset teot ja aikaansaannokset.. niitä odotetaan.

Käyttäjän Janerikfinskas kuva
Jan Finskas

Tarkoitan kirjoituksella sitä, että niiden pitää ryhtyä toimiin. Yksinkertaisesti perua leikkaukset. Ei ole mitään järkeä leikata niiltä joilla on muutenkin olemattomasti mistä leikata.

No, ensimmäinen on se et luovutaan nyt hiljaa käyttöön otetusta tasavero mallista ja siirrytään progressiiviseen verotukseen. IPU:sta on esitetty jo muutamissakin eduskuntavaaleissa, että poistetaan verotus kokonaan alle 1000€ tuloista. Pienissä tuloluokissa se toisi vähän lisää helpotusta.

Pekka Pylkkönen

Ne tuet ovat aivan liian korkealla suhteessa suomalaisten ansiotasoon. Ihan oikeasti sosiaalitukia on karsittava rankalla kädellä, ainakin työikäisen väestön kohdalla.

Käyttäjän HenriAitakari kuva
Henri Aitakari

Niin, asumistukijärjestelmä on asunnonomistajien rahastusautomaatti.

Käyttäjän Janerikfinskas kuva
Jan Finskas

Joissain tapauksissa kyllä. Pitää tietenkin muistaa osa työttömistä ja eläkeläisistä asuu myös omistusasunnossa jos se tulee muutoin halvemmaksi niin se on järkevämpää. Muutaman vuoden aikana vuokrat ovat nousseet kuten tiedät varsinkin pk -seudulla jo ihan kohtuttoman paljon.

Käyttäjän KariHaapakangas kuva
Kari Haapakangas

Olenkohan minä nyt sitten täysin sydämetön paskiainen, kun minusta

Leipäjonot, so. ruoan jakelu on ihan oikeasti hyvä keino auttaa hädänalaisia! Täydellinenhän se ei ole, mutta se on todellakin täsmäapua tarvitseville. Ja vaikka me kaikki hyväosaiset pukeutuisimme säkkiin, ripottelisimme tuhkaa niskaan ja vaikertaisimme suureen ääneen, niin köyhät meillä on aina joukossamme.

Oikeasti sydämetön hallintovalta kieltäisi nämä ruoka-avustukset, ja sanoisi sitten (blogistin kaltaisille) kauhistelijoille: "ei meillä ole leipäjonoja, ei meillä ole ongelmia"

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Nuo asiat vain kertovat siitä, että rahat alkavat olla lopussa. Jos jotain uutta nokiaa tai vastaavaa suurta toimijaa ei nouse yksityiselle puolelle, niin köyhyys tulee lisääntymään entisestään.

Blogista jäi muuten puuttumaan kirjoittajan ehdotukset asioiden korjaamiseksi.

Itse olen ehdottanut esim. pääomatuloveron alentamista varallisuuden kasvattamiseksi ja suurempien verotulojen saamiseksi.

Käyttäjän Janerikfinskas kuva
Jan Finskas

Ei rahat Suomesta ole lopussa se ei pidä paikkansa. Meillä on tehty valtavia tulonsiirtoja rikkaille ja suurituloisille jo vuosia. Pienituloisia ja keskiluokkaisia on syrjitty.

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Mitkä ovat ne valtavat tulosiirrot, jotka on tehty rikkaille? Ettei vain olisi tehty päinvastaista rikkaiden osalta? Hyvinä esimerkkeinä pääomaveron korotus ja solidaarisuusvero. Varsinkin ensimmäinen meni oikein hyvin tuottaen entistä vähemmän verotuloja.

"Pääomatuloverojen määrä aleni, vaikka verovuodesta 2012 alkaen verokantaa korotettiin 28 prosentista 30 prosenttiin ja yli 50 000 euron pääomatulojen osalta 32 prosenttiin. Veronalaisten pääomatulojen määrä tippui peräti 1,3 mrd. (-16,2 %)."

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tilasto...

Siinä et ole väärässä, että pienituloisilta ja köyhiltäkin on otettu pois tuloja ja tukia. Mielenkiintoista onkin, että vaikka miten otetaan kaikilta enemmän ja enemmän, niin silti velkaannutaan lisää.

http://www.lansivayla.fi/artikkeli/561407-valtion-...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset