Janerikfinskas Herättää keskustelua Suomen nykytilasta ja siitä mihin suuntaan maata pitäisi viedä.

Pelaako Sipilän hallitus ja eduskunta "Venäläistä rulettia" ?

  • Pelaako Sipilän hallitus ja eduskunta "Venäläistä rulettia" ?
  • Pelaako Sipilän hallitus ja eduskunta "Venäläistä rulettia" ?
  • Pelaako Sipilän hallitus ja eduskunta "Venäläistä rulettia" ?
  • Pelaako Sipilän hallitus ja eduskunta "Venäläistä rulettia" ?

Olemme saaneet seurata kuin Sipilän hallitus työntää Suomea USA:n + Naton kumppaniksi takaoven kautta. Ensin se tapahtui hiljaa ja salaa solmimalla Isäntämaasopimuksen = anatautumissopimuksen. Sopimusta ei allekirjoittanut poliitikko vaan Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg, koska poliitikot tiesivät tämän olevan Suomen perustuslain vastaista.

Suomen Natottajat maan hallitus ja Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö ovat jatkuvasti toimineet kansalaisten selän takana tietäen ettei kansa tästä pidä tai sitä hyväksy. Siitä huolimatta USA:ssa on juostu vähän väliä ja milloin sinne on lähetetty presidentti ja milloin pääministeri.

USA:n tarkoitusperän moni jo tietääkin se on saada aikaan sota Venäjää vastaan ja vielä tavalla, jossa kansalaiset eivät enään voisi muuta kuin mukautua tilanteeseen. Mukana tässä hullutuksessa on muitakin länsimaita kuten Iso - Britannia, Ranska, Saksa, Ruotsi, Norja, sekä joukko muita pienia EU - jäsenmaita ja tietenkin EU itse.

Asiasta on Suomessa kritisoinut ent. ulkoministeri Paavo Väyrynen, ent. suurlähettiläs Heikki Talvitie ja ent. ulkoministeri Koijo Korhonen, mutta näitä miehiä ei ole noteerattu millään tavalla ainakaan virallisesti vallanpitäjien taholta. Valmisteluja sotaharjoitusten muodossa on tehty koko ajan ja Venäjää on pyritty tiukemmin kuristamaan, jopa tekaistuilla syillä.

Yksi keineoista on olleet EU:n talouspakotteet, joista Suomen maatlouden - ja elintarviketeollisuuden vienti ovat kärsineet ja ollaan menetetty työpaikkoja tilanteessa, jossa siihen ei olisi missään nimessä varaa. Meillä on jo entuudestaan paljon työttömiä ja kun työpaikkoja ei ole muutenkaan tarpeeksi suhteessa työttömiin.

Päättävä eliitti on enemmän halunnut satsata EU:hun ja Natoon kuin kansan hyvin vointiin ja tekemällä uusia sopimuksia, sekä hankkeita salaa.

Vuoden alussa USA:ssa Trump nousi presidentiksi ja samalla ainkakin osittain yhteistyön pohja sotilaallisessa yhteistyössä muuttui epävakaaksi. Tämän seurauksena yltyi uudestaan keskustelu Euroarmeijan luomisesta. Ketäs vastaan ? No, Venäjää tietenkin.

 

"Juha Sipilä on sopinut Macronin kanssa EU:n yhteisen puolustuksen rakentamisesta

"Me ollaan sovittu Macronin kanssa, että liittoudumme yhteisen puolustuksen eteenpäinviemiseksi. Saksa on siinä kolmas kumppani"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi Ylen Haloo Eurooppa -podcast-ohjelmassa Suomen liittoutuneen Ranskan kanssa Euroopan yhteisen puolustuksen rakentamiseksi, kertoo Verkkouutiset.

"Me ollaan sovittu Macronin kanssa, että liittoudumme yhteisen puolustuksen eteenpäinviemiseksi. Saksa on siinä kolmas kumppani", Sipilä totesi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron aloitti viime perjantaina Ateenasta Euroopan kiertueensa, jonka yhteydessä hänen on määrä esitellä omaa visiotaan Euroopan uudistamiseksi. Visioon sisältyy euroalueen uudistamisen lisäksi Euroopan puolustuksen rakentaminen.

Sipilä lupasi, että "Euroopan yhteisen puolustuksen kehittämisen odotetaan etenevän suurin harppauksin" Saksan syyskuun vaalien jälkeen.

Saksassa järjestetään 24. syyskuuta liittopäivävaalit. Kannatusmittausten perusteella näyttää siltä, että saksalaiset valitsisivat liittokansleri Angela Merkelin neljännelle liittokanslerikaudelleen.

Merkelin ja Macronin odotetaan kertovan pian Saksan vaalien jälkeen askelmerkeistä Euroopan unionin uudistamiseksi, kertoo Verkkouutiset.

Ensimmäisiä merkkejä tulevista askelmerkeistä Euroopan unionin integraation syventämiseksi saadaan tulevana keskiviikkona, kun komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker pitää kansakunnan tilaa koskevan puheensa."

 

EU:n yhteistyön syventäminen tarkoittaa selkiytettynä liittovaltio hankkeen nopeuttamista ja Jean-Claude Junckerin ajatusta lainaten on sanomattakin selvää luoda myös USA:sta riiippumaton Euroarmeija. Pelkkä ajatus tästä luo lisää jännitteitä EU:n alueelle, mutta myös idän suhteisiin ja on selvää, että Venäjä vastaa näihin hankkeisiin mitä EU:ssa tehdään.

Keijo Korhonen on kiteyttänyt hyvin Nato-sopimuksen.

 

"Nato-sopimus historiallisena häpeätahrana, joka murskaa itsenäisyyden rippeet

 

Entinen ulkoministeri Keijo Korhonen, joka on toiminut Helsingin yliopiston poliittisen historian professorina ja Arizonan yliopiston vierailevana professorina nimittää Naton kanssa allekirjoitettua isäntämaapöytäkirjaa pitkäksi naulaksi itsenäisyyden ruumisarkkuun.

Keijo Korhonen. Suomen Kuvalehti/

Kotimaa, politiikka

Katson aiheelliseksi referoida Korhosen artikkelista tärkeimpiä kohtia, sillä luotettava tieto Suomen ja Venäjän suhteista sekoittuu Suomen poliittisen eliitin ja sitä kannattavan valtamedia valheelliseen Yhdysvaltalais-läntiseen propagandaan.

Tässä kirjoituksessa ei käsitellä juurikaan sionistista ulottuvuutta.

Korhosen mukaan sopimusta, jonka virallinen kieli on englanti ja joka kulkee nimellä ”understanding”, ei Suomen hallitus vienyt eduskunnan käsiteltäväksi vedoten siihen, että kysymyksessä olisi kansainvälistä sopimusta vähäisempi ”yhteisymmärrys”.

Entinen ulkoministeri painottaa, että ” Hallituksen olisi syytä vaihtaa juristeja, nykyiset eivät nähtävästi tunne edes kansainvälisen oikeuden alkeita. Wienin sopimusoikeuskonvention (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1980) mukaan sopimus (treaty) tarkoittaa valtioiden välistä kansainvälistä sopimusta (agreement), jonka määräykset valtio on hyväksynyt itseään sitoviksi.”

Korhosen mukaan kansainvälisessä oikeudessa rinnastetaan valtioihin myös ylikansalliset järjestöt, kuten Nato. Kaiken kattavaa yhteistä käsitettä sanalle ”treaty, sopimus” ei neuvotteluissa kuitenkaan löytynyt. Niinpä sopimusvaltiot hyväksyivät sopimuksiksi noin 15 eri käsitettä ja ilmaisua. Niiden joukossa on nimenomaan ”mutual understanding”.

Yllä mainittu tapahtui ennen viimeisiä eduskuntavaaleja. Käyttivätkö siis Suomen hallitus tekosyynä Nato-sopimuksen otsikkoa välttääkseen vastenmielisen eduskuntakäsittelyn? Oliko myös ajatuksena, että hallitus päästi samalla pinteestä sitä tukevat eduskuntapuolueet, joille sopimusluonnoksen julkinen käsittely olisi koitunut hyvin kiusalliseksi?

Nato- eli Isäntämaasopimus tarkoittaa Suomen alueen varauksetonta luovuttamista

Miksi hallitus ei pysytellyt demokratian pelisäännöissä ja vältteli julkisuutta? Korhosen mukaa sopimusteksti paljastaa sen, että hallituksella oli syytäkin menetellä epädemokraattisesti ja nurkkavieriä kierrellen.

Tämä siksi, että:

Kysymyksessä ei ole pelkästään yhteisymmärrys Suomen ”Nato-operaatioille, harjoituksille ja vastaavalle sotilaalliselle toiminnalle” antamista tukitoimista. Kysymys on Suomen valtion maa-, vesi- ja ilma-alueen varauksettomasta ja sitovasta luovuttamisesta sotilasliitto Naton jäsenvaltioiden käyttöön mitä tahansa sotilaallisia operaatioita varten. Syyskuun 4. päivän 2014 sopimus on nyky-Suomen historian suuria häpeätahroja ja pitkä naula lisää Suomen itsenäisyyden ruumisarkkuun.

Johdannossa määritellään sopimuksen kattavuus: ”Ottaen huomioon periaatteen Nato-sotavoimien ja yhteistyökumppanien sotavoimien komentamisesta ja kontrolloinnista Nato-komennon alaisina Suomen tasavallan maaperällä tai sen kautta rauhan, kriisin, hätätilan tai konfliktin aikana Naton sotilaallisen toiminnan tukena”…Tai sen kautta…Mihin Naton joukot olisivat marssimassa Suomen kautta? Katsokaa karttaa – Ruotsiinko?

”…Huomioon ottaen Suomen tasavallan (”isäntämaa”) tarpeet, ja NATOn tarpeet”, sanoo johdanto. Suomenko vai Naton tarpeet mahtaisivat olla painavampia, jos ne sattuisivat olemaan jotenkin ristiriidassa? Tarpeeton kysymys, ottaen huomioon nyky-Suomen poliittisen eliitin koetun halun ja osoitetut kyvyt Suomen etujen puolustamisessa. 

Sopimus takaa Natolle rajattoman sotilaallisen toimintapiirin

Pohjois-Atlantin liiton tarpeiden hegemonisuuden rajattomuus Suomen alueella sinetöi sopimuksen osa 1:2. Naton sotilaallisen toiminnan piiri on lyhyesti sanoen rajaton, ”mukaan lukien hyökkäysjoukkojen siirrot, huolto ja järjestelyt, jotka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen missä tahansa taistelussa ja sotaretkellä”. Alleviivatakseen vakavaa geopoliittista tilannetta, Korhonen vielä kiusoitellen tiedustelee hyökkäyssodan suuntaa Suomen alueen kautta?

No tämä vaikuttaa selvältä: Nato voimat työntyisivät Suomen kautta itään päin, jossa esimerkiksi Putin ottaisi heidät vastaan ”avosylin”. Mutta jo ennen sitä voisi Suomelle käydä köpelösti.

Jatketaan sopimuksesta:

Isäntämaa Suomi ”tulee tukemaan täysin voimin… (Naton jäsenmaiden lähettämiä ) joukkoja Nato-johtoisissa sotilastoimissa” (osa 3:4). Lähettäviä maita eli Naton jäsenmaita ”kannustetaan” (huom. ei velvoiteta) osallistumaan Naton sotilaallisiin toimiin.

Sopimuksen varsinaisesta toimeenpanosta, jotka muodostuvat esimerkiksi joukkojen ja aseiden laadusta, määrästä, sijoittamisesta, johto- ja komentokeskuksista, huollosta, tiedonhankinta- ja kommunikaatiojärjestelyistä jne., päätetään salaisesti pidettävissä jatkosopimuksissa.

Huolestuttavaa on sopimuksen rajoituksettomuus tai varaumattomuus siihen kytkeytyvään poliittis-sotilaalliseen tilanteeseen tai Suomeen siirrettävien Nato-maiden sotavoimien määrään, laatuun tai aseistuksen nähden. Sopimuksella ei edes suljeta pois Suomen maa-, vesi- tai ilmatilan käyttämistä ydinaseiden tai ydinaseistuksen tuki- tai käyttöalueena.

Nato Yhdysvaltojen johtoaseman vertauskuvana Euroopassa

Korhonen maalaili jo synkkiä uhka kuvia Suomelle lausuessaan, että mikäli eduskuntavaalit olisivat tulkittavissa luottamuslauseeksi Stubbin hallitukselle, olisi hallituksen seuraava siirto liittää Suomi Naton jäsen maaksi ilman kansanäänestystä.

Nyt kuitenkin tuli Sipilän hallitus. Katsotaanpa liitymmekö Natoon tämän hallituksen aikana? Toivottavasti emme.

Natolla on rauhankumppanuuden ja erikoisesti syyskuun 2014 sopimuksen mukaan täysi oikeus käyttää Suomen aluetta hyödykseen. Mutta tämä vain ilman peruskirjan 5 artiklan velvoitetta, jonka velvoittamana Naton jäsenen tuli puolustaa jokaista toista vainolaisen kohteeksi ajautunutta jäsentä. Se, että Suomi saisi Naton jäsenyydellä turvallisuustakeet, joiden hinta on jo etukäteen maksettu, tulee olemaan ilmeisesti hallituksen lyömäaseena, sen ottaessa ratkaisevaa askelta kohti Nato-jäsenyyden ratifiointia.

Entinen ulkoministeri kysyykin sitä, että onko Suomessa täysin käsitetty Naton luonne jäänteenä kylmän sodan ajalta ja että sen toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä? Vaikka Natolla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. Naton sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa.

Korhonen kirjoittaa:

Viidettä artiklaa on sovellettu kerran – New Yorkiin ja Washingtoniin 11. syyskuuta 2001 kohdistetun hyökkäyksen jälkeen. Nato-maiden tuki Yhdysvalloille jäi tuolloin lähinnä meille talvisodan ajoilta tutulle myötätunnon tasolle. Yhtään jäsenmaataan ei Nato ole joutunut asein tai muuten puolustamaan. Hampaansa ja kyntensä se on näyttänyt kerran, puolikehitysmaan Jugoslavian pommittamisessa vuonna 1999. Yhdysvaltojen sotaretkeen Irakiin 2003 ja Libyan pommittamiseen 2011 osallistui vain osa jäsenvaltioista. Isomman läsnäolon Nato onnistui rakentamaan Afganistaniin 2001–2014, loputtomaksi venytettyyn YK:n turvallisuusneuvoston toimilupaan vedoten.

Nato on ennen muuta Yhdysvaltojen johtoaseman symboli Euroopassa. Sen merkityksen omalle maalleen määritteli presidentti Jimmy Carterin turvallisuuspoliittinen pääneuvonantaja, ankara kommunismin ja vielä ankarampi Venäjän vihamies, puolalaistaustainen professori Zbigniew Brzezinski: ”Nato on meidän astuinkivemme Eurooppaan.” Taitaako sitä selkeämmin sanoa.

Korhosen artikkelin sisällöstä hiukan poiketen mainittakoon, että Zbigniew Brzezinski kirjassaan Between Two Ages paljastetaan uuden maailmanjärjestyksen malli: Siinä kansallisvaltio on asteittain luovuttava itsenäisyydestään.

Lisäksi tähän uuteen maailmanjärjestykseen sisältyy globaalin rahatalouden rakenteen luominen, jota kansainvälinen eliitti pyrkii kehittämään. Itse asiassa Brzezinskin strategia on nykyisten globaalien pankkiiri-, korporaatio- ja poliittiseneliitin uusi diktatuurioppi. Kuten Henry Kissinger kuului tähän ylikansalliseen harvanvaltaan, liittyy myös Brzezinski tähän ylimystöön.

Suomi olisi eteentyönnetty tukikohta, jonka yli juostaisiin

Olen aivan varma, että Natosta ei olisi Suomelle vaaran uhatessa mitään turvaa. Myös Korhonen on päätynyt samaan tulokseen. Mikäli Euroopassa syttyisi sotatila, kukin Nato-maa määrittelisi itse omat turvallisuustarpeen sekä niiden ensisijaisuusjärjestyksen, toteaa Korhonen. Maanosamme kartasta selvinnee Suomen merkitys Länsi- ja Keski-Euroopan maille. Suomea pidettäisiin vain tukikohdan arvoisena. Muut eivät katsoisi Suomea puolustamisen arvoiseksi. Korhosen mielestä Suomen yli juostaisiin mennen ja tullen, riippumatta siitä kuka sodan voittaisi.

Annetaan K. Korhosen jatkaa:

Kuinka monta merijalkaväen sotilasta Yhdysvaltojen presidentti, olipa hän kuka tahansa, uhraisi Helsingin – tai Tallinnan, tai Riikan, tai Varsovan – puolustamiseksi? Vastaus kuuluu: nolla, zero. Kuka tahansa joka väittää tai odottaa muuta osoittaa, ettei hän tunne eikä ymmärrä USA:n nykyistä poliittista ilmastoa eikä kansan enemmistön ajattelua.

Mutta pohdiskelu valtioiden välisestä eurooppalaisesta sodasta vain toisen maailmansodan sotilaallis-strategisten opetusten pohjalta on arvotonta kolpakkostrategiaa.

Meikäläiset Nato-intoilijat uskottelevat jäsenyyden mahtavan ydinasevallan johtamassa ja hallitsemassa sotilasliitossa olevan pelote, joka antaa myös Suomelle lopulliset turvallisuustakuut. Pelotteen arvo riippuu kuitenkin kokonaan sen uskottavuudesta – siitä, että luotetaan epäonnistuneen pelotteen todella vievän sotaan. Tai kuten Harvardin yliopiston professori ja arvossa pidetty ”akateeminen strategi” Thomas Schelling kirjoitti, ”siitä että osapuolet uskovat pelotteen jossakin tilanteessa voivan epäonnistua”. Jos pelotettava ei usko uhkauksen toimeenpanoon, uhkaus on tehoton.

Vaikka super-Venäjä eli Neuvostoliitto globaalina supervaltana on siirtynyt historiaan, on nyky-Venäjä, alueellinen suurvalta, äärimmäisen tuhon sotateknologiassa edelleen samaa luokkaa Yhdysvaltojen kanssa. USA:n presidentti, olipa hän kuka tahansa, ei tule Suomen, Baltian maiden, Puolan tai Ukrainan takia ottamaan sitä riskiä, että joutuisi sotaan ydinasevaltion kanssa. Venäjän johto tietää, että USA:n johto ymmärtää tämän.

Ydinaseiden lisäksi Venäjän hallussa on kaikkiin tarpeisiin riittävä ohjusteknologia. USA tunnustaa myös tämän. Kaunopuheisena esimerkkinä tästä on maanpäällisistä kriiseistä huolimatta kitkatta jatkunut amerikkalais-venäläinen yhteistyö avaruustutkimuksessa. 

Jälkipohdintoja

Korhonen väittää, että USA:n ja Venäjän suhteet ovat paljon paremmat kuin Washingtonin ja Moskovan röyhistelevä suunpieksäntä, kotimaisena politiikan polttoaineena antaa ymmärtää. Todellisia eturistiriitoja ei ole ja siten myös molemmat tunnustavat toisensa suurvalta sekä etupiirit. Tämä tarkoittaisi amerikkalais-venäläisen sodan mahdottomuutta.

Naton laajentumisen jälkeen USA:n ulottama ydinasesateenvarjo Itä- ja Keski-Eurooppaan merkitsee vain näennäistä uhkaa Itä- ja Keski-Eurooppaan. Mutta varustelua se voi aiheuttaa Venäjällä, vaikka lienee varmaa, että kaksi ydinase- ja samalla supervaltaa eivät aloita sotaa keskenään.

Mutta toisaalta Naton laajeneminen Venäjän länsirajalle pakottaa Venäjän vastatoimiin. Näin lausuu myös Keijo K.. Näyttäisi siltä, että tässä tulisi ristiriitaa, kun sanotan rauhan säilyvän USA:n ja Venäjän välillä, mutta toisaalta Venäjän on valmistauduttava torjumaan Naton puskurivyöhyke. Tämä on vähän samanlainen juttu kuin eräällä hobitilla, joka väitti sormuksen olevan taskussaan, vaikka toisaalta hän totesi, että sormusta ei ole hänen taskussaan.

Toisaalta yllä mainittu on vain näennäinen epäjohdonmukaisuus – paradoksi. Siitä haihtuvat ristiriidat, kun huomioimme sen, että USA ei ole Nato kokonaisuudessaan, vaan sen keulakuva.

Nato-jäsenyyden laajentaminen Venäjän läntisiin naapureihin on ollut paitsi Mihail Gorbatšovin kanssa tehtyjen välipuheiden törkeää loukkausta, myös Venäjän suurvalta-aseman avointa halveksimista. Tietysti Naton ulottaminen Venäjän länsirajan maihin suorastaan pakottaa Venäjän vastatoimiin.

Esimerkiksi Suomen kohdalla nämä Venäjän vastatoimet tulevat kysymykseen silloin, kun Nato maat ryhtyvät käyttämään Suomen ilma-, meri- ja maa-aluetta tukikohtinaan. Tässä ei tarvitsisi olla välttämättä USA näkyvästi mukana, eikä kysymyksessä tarvitse olla sotatila lännen ja idän välillä. Juuri tällaisessa tilanteessa Venäjän olisi ilmeisen pakko toimia eliminoidakseen sitä uhkaavan vaaran. Kuitenkaan yhdysvaltojen ja Venäjän välille tällöinkään ei syttyisi avointa konfliktia, vain Suomi olisi hätää kärsimässä.

Täytyy korostaa, että edes tällaisessa katastrofissa ei kannattaisi mennä puolustamaan Suomen poliittista eliittiä, sillä he ovat kansan vihollisia.

Katsokaamme historiaan: viimeisten 300 vuoden aikana Venäjä ei ole kertaakaan hyökännyt Suomen kimppuun, paitsi silloin kuin Suomen valtias Ruotsi hyökkäsi ensin tai suuren eurooppalaisen sodan osana. Näitä olivat hattujen sota 1740–43, Kustaa III:n Venäjän sota 1788–90, Napoleonin sodat, Suomen valloitus 1808–09 ja toinen maailmansota. Jättimäiset eurooppalaiset sodat ovat viimeisten 200 vuoden aikana syttyneet pintapuolisesti sanoen Saksan ja Ranskan riidan takia. Eihän Saksa ja Ranska enää sotisi keskenään, sillä niitä kontrolloi nyt nimeltä mainitsematon harvainvalta, kuten USA:ta hallitsee se samainen eliitti, jonka lonkerot ulottuvat osittain myös Venäjälle.

Suomi voi ajautua konfliktiin Venäjän kanssa, jos Suomen poliittinen eliitti toimii länsivaltojen lakeijoina painostaen ja ärsyttäen Venäjää ja muodostaen sille turvallisuusuhan.

Vielä lisättäköön, että nyt on myös Ruotsi hyväksynyt isäntämaasopimuksen. Ainakin Suomen osalta sopimus allekirjoitettiin ilman eduskunnan käsittelyä ja informointia sopimuksesta. Suomessa sopimuksen hyväksymisprosessi viittaa valtiopetokseen. Mitkä ovat Venäjän toimenpiteet, jos isäntämaasopimuksen myötä Ruotsin ja Suomen maaperille asetetaan todellisessa kansainvälisessä kriisitilanteessa vieraanvallan sotilastukikohtia? Lisäksi USA:n armeijan sotakalusto miehistöineen on Suomen maaperällä. Tulevaisuus näyttää mihinkä tämä johtaa?"

Markku Juutinen, Ruotsi

 

Nyt on vaarassa toteutua se tilanne, josta presidentit Paasikivi ja Kekkonen varoittivat. Vieraat joukot marssisivat meidän maamme läpi sotaan meidän naapuria vastaan.

Me emme halua sotaa Venäjää vastaan, vaan rauhaa !

Ajatus palvelee samaa ajatusta johon natsit pyrki Toisessa Maailmansodassa ja lopputuloksen me kaikki tiedämme. Muistammeko sitä vai onko karu totuus unohtunut ?

Vanha sanonta kuuluu ja se myös sopii tähän, "Se joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu!" Toisin sanoen häviää sellaisen sodan, joka tässä on ajatuksena.

Rahapiirien edustajat palvovat tietenkin sotapolitiikkaa, koska usein niillä on sijoituksia aseteollisuuteen. Tässä onkin menossa varsinainen "venäläisen ruletin" pelaaminen.

 

"Björn Wahlroosin mukaan Suomen Nato-jäsenyys pienentäisi sodan uhkaa

Talousvaikuttaja Björn Wahlroosin mukaan Suomen Nato-jäsenyys ei vahvistaisi vain Suomen vaan erityisesti Viron puolustusta.

Näin Suomen liittyminen sotilasliittoon lisäisi Naton pelotevaikutusta ja siten pienentäisi sodan uhkaa koko Itämeren alueella, Wahlroos kirjoittaa, ulkopolitiikka-lehdessä.

Wahlroosin mukaan Venäjän sotilaallinen voima on heikentynyt kun taas Suomella on yhä alueellisesti merkittävät puolustusvoimat.

Viro ja Nato tarvitsevat Suomea ehkä jopa enemmän kuin me itse sotilaallisesti tarvitsemme Natoa, Wahlroos arvioi."

 

Suomessa valmistellaan sotaa tyylin kuin se alkaisi ensi viikolla ?

 

"Puolustusvoimat hankkii lähes 3 000 ruumispussia: "Olemme päättäneet nostaa varautumisastetta"

Puolustusvoimat ostaa tänä ja ensi vuonna ison määrän ruumiinkuljetuspusseja. Tänä vuonna pusseja on tarkoitus hankkia 500 kappaletta ja ensi vuonna 2250 kappaletta. Puolustusvoimat on kilpailuttanut hankinnan.

Hankinta-asiakirjojen mukaan vetoketjullista pussia käytetään kaatuneiden kantamiseen ja säilyttämiseen ennen arkutusta.

Puolustusvoimien mukaan hankinta ei liity millään lailla ajankohtaiseen turvallisuustilanteeseen.

–Ei tässä ole ajankohdasta kyse vaan yleisestä varautumisesta. Olemme päättäneet nostaa varautumisastetta ja suorituskykyä myös tämän toiminnan osalta. Ei tämä mihinkään tilanteeseen liity, sanoo majuri Juha Karjalainen pääesikunnasta.

Hän ymmärtää, että hankinta saattaa aiheuttaa huolta kansalaisissa.

–Monelle voi tulla ajatus, että jotain on tapahtunut tai tapahtumassa, mutta ei tämä mihinkään tilanteeseen liity.

Puolustusvoimat ostaa tänä ja ensi vuonna ison määrän ruumiinkuljetuspusseja. Tänä vuonna pusseja on tarkoitus hankkia 500 kappaletta ja ensi vuonna 2250 kappaletta. Puolustusvoimat on kilpailuttanut hankinnan.

Hankinta-asiakirjojen mukaan vetoketjullista pussia käytetään kaatuneiden kantamiseen ja säilyttämiseen ennen arkutusta.

Puolustusvoimien mukaan hankinta ei liity millään lailla ajankohtaiseen turvallisuustilanteeseen.

–Ei tässä ole ajankohdasta kyse vaan yleisestä varautumisesta. Olemme päättäneet nostaa varautumisastetta ja suorituskykyä myös tämän toiminnan osalta. Ei tämä mihinkään tilanteeseen liity, sanoo majuri Juha Karjalainen pääesikunnasta.

Hän ymmärtää, että hankinta saattaa aiheuttaa huolta kansalaisissa.

–Monelle voi tulla ajatus, että jotain on tapahtunut tai tapahtumassa, mutta ei tämä mihinkään tilanteeseen liity."

 

Myös hautaamisesta on tehty sopimuksia ?

 

"Hautaustoimistoille tulossa keskeinen rooli: Armeija uusii kaatuneiden huoltoa

Puolustusvoimat suunnittelee uudistuksia kaatuneiden huoltoon. Yhteistyötä siviiliviranomaisten kanssa aiotaan lisätä ja esimerkiksi hautaustoimistoille kaavaillaan keskeistä osaa kaatuneiden kuljettamisessa. Kaatuneet aiotaan entiseen tapaan tuoda kotiseurakunnan multiin.

Viime sodissa kaatui lähes 100 000 suomalaista, joista suurin osa on haudattu oman kotiseurakunnan sankarihautaan.

Kaatuneita haudattiin myös väliaikaisesti, kuten esimerkiksi Kiteellä vuoden 1941 kesällä. Kiteen hautausmaalla on muistolaatta, jonka mukaan 511 eteläpohjalaista haudattiin ensin Kiteen hautausmaahan ja vietiin vasta seuraavana kevättalvena suomalaisen perinteen mukaisesti omiin kotiseurakuntiinsa.

Väliaikaisiksi oli tarkoitettu myös ne seitsemän kenttähautausmaata, jotka sodan jälkeen jäivät itärajan taakse. Yksi tunnetuimmista niistä on Kollaalla, jossa lepää 104 suomalaista sankarivainajaa."

 

Suomen paras turva on itsenäisyys, puoluettomuus ja liittoutumattomuus ja näitä kaikkia ollaan tuhottu !

 

Lähteet:

Juha Sipilä on sopinut Macronin kanssa EU:n yhteisen puolustuksen rakentamisesta

http://beta.oikeamedia.com/o1-38634

Nato-sopimus historiallisena häpeätahrana, joka murskaa itsenäisyyden rippeet

http://mekansa.net/2016/06/07/nato-sopimus-historiallisena-hapeatahrana-...

Björn Wahlroosin mukaan Suomen Nato-jäsenyys pienentäisi sodan uhkaa

https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/bjorn-wahlroosin-mukaan-suo...

Puolustusvoimat hankkii lähes 3 000 ruumispussia: "Olemme päättäneet nostaa varautumisastetta"

https://www.aamulehti.fi/uutiset/puolustusvoimat-hankkii-lahes-3-000-ruu...

Hautaustoimistoille tulossa keskeinen rooli: Armeija uusii kaatuneiden huoltoa

https://yle.fi/uutiset/3-7658495

 

Jan Finskas

Espoo

( pj IPU Itsenäisyyspuolue Uudenmaan piiri ry )

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän NiiloMkel kuva
Niilo Mäkelä

Kaikkien eu-maiden tulisi olla Natossa ja sitä kautta yhteinen puolustus edes.

Käyttäjän Janerikfinskas kuva
Jan Finskas

Ei missään tapauksessa. Minkä takia ensinnäkin ? Maksatko sinä lisää mielellään EU jäsenmaksua se on jo nyt 2 miljardia euroa ja ollaan nettosaajia.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Taas joku nurkkapatriootti ja Putinin hyödyllinen idiootti. 99,8 % äänestäjistä ei onneksi aja Putinin etua Suomessa samalla tavalla kuin blogisti.

Käyttäjän Janerikfinskas kuva
Jan Finskas

Anteeks mitä ? Enemmistö suomalaisista ei kannata NATOA ja liittoutumista ! Höpise vaan ihaan omaan pussiin ....

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

"USA:n tarkoitusperän moni jo tietääkin se on saada aikaan sota Venäjää vastaan ja vielä tavalla, jossa kansalaiset eivät enään voisi muuta kuin mukautua tilanteeseen. Mukana tässä hullutuksessa on muitakin länsimaita kuten Iso - Britannia, Ranska, Saksa, Ruotsi, Norja, sekä joukko muita pienia EU - jäsenmaita ja tietenkin EU itse."

Ei millään pahalla, mutta tuo niin paksua mutua, että se pitäisi pitäisi pystyä perustelemaan jotenkin konkreettisesti. Jos USA ja NATO-maat olisivat suunnittelemassa sotaa Venäjää vastaan, niin sen tulee ottaa huomioon Venäjän ydinaseet. Vaikka Venäjä ei käyttäisi ydinaseitaan, niin länsimaiden tulisi tässä tilanteessa keskittää satojatuhansia sotilaita ja tuhansia lentokoneita hyökkäysasemiin. NATO-maat ovat sijoittaneet pari tuhatta sotilasta ja joitakin lentokoneita Baltian maihin ja se ei ole riittävä voima hyökkäykseen Venäjälle.

Lähde: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/rus...

"Yksi keineoista on olleet EU:n talouspakotteet, joista Suomen maatlouden - ja elintarviketeollisuuden vienti ovat kärsineet ja ollaan menetetty työpaikkoja tilanteessa, jossa siihen ei olisi missään nimessä varaa. Meillä on jo entuudestaan paljon työttömiä ja kun työpaikkoja ei ole muutenkaan tarpeeksi suhteessa työttömiin."

Tunnut unohtavan sen syyn miksi EU laittoi talouspakotteet Venäjää vastaan. Miehittämällä Krimin ja liittämällä sen yksipuolisesti itseensä Venäjä rikkoi YK:n peruskirjan VI lukua eli valtioiden riitojen rauhanomaista ratkaisemista vastaan. Samalla Venäjä rikkoi ETYK:n kymmentä perusperiaatetta eli ns. Helsinki Accordsia vastaan. Venäjän toimet rikkoivat myös useita Venäjän ja muiden entisten neuvostotasavaltojen välisiä sopimuksia vastaan. Näitä sopimuksia ovat Cambridgen yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Marc Wellerin mukaan Alma-Atan julistus vuodelta 1991, Budapestin muistio vuodelta 1994 ja Mustanmeren laivastosopimus vuodelta 1997.

Lähteet: https://www.unric.org/fi/perustietoa-yksta/13
https://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_Accords
http://www.bbc.com/news/world-europe-26481423

Keskeinen kysymys tämän jälkeen on se, että voiko Putinin Venäjään luottaa?

Kukaan ei halua sotaa Venäjän kanssa, mutta sota puolueettoman Suomen ja Venäjän välillä on todennäköisempi vaihtoehto kuin se, että Venäjä hyökkäisi NATO-maan kimppuun, sillä hyökkäys NATO-maan kimppuun voisi hyvinkin tarkoittaa III maailmansotaa. Sellaista riskiä yksikään laskelmoiva Venäjän hallitsija ei ottaisi. Sen sijaan sota Venäjän ja puolueettoman Suomen välillä olisi mahdollista pitää vain näiden kahden maan välisenä kun muut maat tyytyisivät paheksumaan Venäjän toimintaa, sillä niillä ei ole mitään velvoitteita auttaa puolueetonta Suomea.

Jos Suomella olisi tavoittena liittyä NATO:on niin se ei tekisi sitä hivuttamalla. Päinvastoin, suomalaiset johtavat poliitikot pyrkisivät hankkimaan länsimailta kuten USA:lta, Britannialta, Ranskalta ja Saksalta Suomelle julkiset turvatakuut mitä tahansa Venäjän mahdollisesti tekemää hyökkäystä vastaan sekä saamaan nämä maat tukemaan Suomen NATO-jäsenyyttä. Tämän jälkeen suomalaiset poliitikot puhuisivat NATO-jäsenyydestä pienimpänä pahana maamme kannalta pyrkien saamaan suomalaiset jäsenyyden taakse.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Miehittämällä Krimin"

Tapahtunut tosiasia jota ei kannata itkeä. Suurten valtioiden ideologiat käyvät kalliiksi pienille valtioille.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

On hyvä, että Makkonen tunnustaa sen, että Venäjä miehitti Krimin käyttämällä sotilaallista voimaa. Sen sijaan Makkonen väärässä siinä, että kyse olisi suurten valtioiden ideologista. Siitä ei ole kyse, vaan kyse on allekirjoitettujen ja ratifioitujen sopimusten pitämisestä.

Se on myös syytä ottaa huomioon, kun arvioidaan Putinin Venäjän luotettavuutta. Tuolloin ensimmäistä kertaa II maailmansodan jälkeen Euroopassa jokin maa miehitti toiselle maalle kuuluvan alueen ja liitti sen osaksi itseään. Vain täydet typerykset katsovat sellaista toimintaa läpi sormien.

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Unohditko aivan tarkoituksella siellä suoritetun kasanäänestyksen, jossa liki 90% äänestäneistä halusi liittyä takaisin Venäjään.

Kansanäänestys ei ole koskaan ollut, eikä tule olemaan, mikään "miehitys".

Luoston mielestä siis Eu:kin miehitti Suomen, kun kansanäänestyksen jälkeen siihen liityimme.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #8

Sillä "kansanäänestyksellä" ei ollut mitään merkitystä. Samalla tavalla Neuvostoliitto miehitti Baltian maat ja sen jälkeen järjesti siellä "kansanäänestyksen". Kyseisen kansanäänestyksen tulos oli päätetty jo ennen kuin se tapahtui.

Sinun kannattaisi myös olla tietoinen siitä, että Krimin paikallisviranomaisilla ei ollut valtuuksia Ukrainan perustuslain mukaan järjestää kansanäänestystä Krimin "itsenäisyydestä". Kuinka kauan tuota "itsenäisyyttä" kesti? Ukrainan rajojen muuttamiseksi tarvitaan koko Ukrainan -laajuinen kansanäänestys Ukrainan perustuslain 73. pykälän mukaan:

"Article 73

Issues of altering the territory of Ukraine are resolved exclusively by an All-Ukrainian referendum."

https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Ukr...

Tuon perusteella kyseinen "kansanäänestys" oli laiton Ukrainan näkökulmasta. Ulkopuolisen ihmisen näkökulmasta kyse ei ollut muusta kuin vahvemman oikeudesta ja Venäjän tekemien sopimuksien rikkomisesta, koska niiden rikkominen palveli silloin Venäjän etuja.

"Luoston mielestä siis Eu:kin miehitti Suomen, kun kansanäänestyksen jälkeen siihen liityimme."

Tuo on sinun olkiukkosi, jota et edes jaksa perustella. Älä koeta pistää omia sanojasi toisen suuhun, koska EU:lla ei ole omia sotilaita, joilla se voisi miehittää mitään.

Käyttäjän taistolainen kuva
taisto vanhapelto

"Viimeisten 300 vuoden aikana Venäjä ei ole kertaakaan hyökännyt Suomen kimppuun... jne"

Kirjoittaja on ilmeisesti tullut Tyynen valtameren saarilta tai ulkoavaruudesta eikä siksi tunne Euroopan historiaa, kansainvälistä oikeutta eikä tietenkään Kansainliiton päätöstä erottaa Neuvostoliitto Suomeen 1939 hyökkäämisen johdosta. Kirjoittajalle voi tietämättömyyden antaa anteeksi, mutta ei pitkää sepustelua.

Esim. Isovihan ja Suomen sodan ajat ovat jääneet huomaamatta puhumattakaan Talvisodasta. Neuvostoliitto ja Suomi solmivat 1932 hyökkäämättömyyssopimuksen, jota jo 1934 jatkettiin kestämään vuoteen 1945. Neuvostoliiton johto piti (ollen oikeassa) suomalaisia poliittisesti tyhminä, kun luulivat sopimuksia tehtävän siksi, että ne pidettäisiin. Neuvostoliitolle sopiminen poliittisesti tyhmien suomalaisten kanssa takasi, ettei Suomi varustaudu hyökkäykseen, ja lähes aseettoman maan voi vallata parissa viikossa.

Stalinin järjestämä Talvisodan kritiikkipalaveri kertoo oikein selvästi, ettei Neuvostoliitto tehnyt sopimusta sitoutuakseen. Stalin puolusti kritisoitua hyökkäysajankohtaa toteamalla, että koska hyökättävä kuitenkin oli, ajankohta oli yhtä sopiva kuin mikä muu tahansa. Edes vähän ajattelemalla voi todeta, ettei Neuvostoliitossa kukaan edes kuvitellut pikkuisen, köyhän Suomen hyökkäävän jättimäisen ja valtavasti varustetun (USAN hirmuisella tuella jo ennen sotaa ja sodan aikana) hirviön kimppuun.

Toimituksen poiminnat