Janerikfinskas Herättää keskustelua Suomen nykytilasta ja siitä mihin suuntaan maata pitäisi viedä.

Presidentti Sauli Niinistö petti vähäosaiset ja nauttii rikkaiden vaalituista

  • Presidentti Sauli Niinistö petti vähäosaiset ja nauttii rikkaiden vaalituista
  • Presidentti Sauli Niinistö petti vähäosaiset ja nauttii rikkaiden vaalituista

Meillä on usein puhuttu nykyisestä Tasavallan Presidentistä Sauli Niinistöstä koko kansan presidenttinä korostaen sitä ?? Nyt varsinkin lyhyen ajan sisällä on tullut julkisuuteen kohtia, jotka kertovat aivan muuta.

Niinistö on pettänyt vähäosaiset Suomen laajenevan ja köyhän kansan osan, koska suostui vahvistamaan lakeja jotka huonontavat entisestään niiden asemaa joilla jo muutenkin menee heikosti. Presidentti ja maan hallitus ovat yhdessä leikanneet pohjaa niiltä, joilta ei missään nimessä saa leikata.

Itsekin useaan kertaan työttömänä olleena ja entisenä yrittäjänä tiedän hyvin mistä puhun. Olen joutunut elämään kovilla ja tiedän mistä on kysymys.

Suomessa sosiaaliturva on heikommassa tilassa kuin muissa Pohjoismaissa ja se heikkenee koko ajan lisää. Työttömyysturvaa - ja sosiaalöiturvaa ei ole korotettu juurikaan pariinkymmeneen vuoteen ja se näkyy nyt leipäjonejen jatkuvana kasvuna. Työpaikkoja on avointen rajojen takia siirtynyt noin 50 000 tuhatta halvemman tuotannon maihin Viroon, Kiinaan, Brasiliaan ja moniin muihin maihin. Niissä palkat, joita työntekijöille maksetaan ovat vain murto - osan meidän palkoista.

Ei ole työttömän työnhakijan vaika kun työpaikkoja on siirretty Suomesta pois, koulutusta heikennetty ja työvoimapalveluista leikattu, ja näissäkin on Presidentti Sauli Niinistö vahvistanut lain muutokset, jotka ajavat ihmisiä Suomessa hyvin eriarvoiseen asemaan.

Paavo Väyrynen oli täysin oikeassa arvostellessaan Presidentti Niinistöä ja siitä Paavolle täydet pisteet kotiin !

Meillä on myös ongelmia terveydenhuollossa ja varsinkin suhteessa Kelan asiantuntijalääkäreihin, jotka eivät edes tapaa potilaita kun päättävät siitä saako jokin henkilö apua silloin kun sitä todella tarvitsee.

 

Kelan lääkäri antaa arvionsa seuraaviin etuushakemuksiin:

• sairausvakuutuksen päiväraha ja osapäiväraha
• alle 16-vuotiaan vammaistuki
• 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
• eläkettä saavan hoitotuki
• vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus
• vaativa lääkinnällinen kuntoutus
• harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus
• nuoren kuntoutusraha
• lääkekorvaukset
• sairaanhoitokorvaukset
• erityishoitoraha
• erityisäitiysraha
• työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki

 

Presidentti Sauli Niinistö vahvisti 2014 voimaan lain, jolla tietoisesti heikennettiin ylläoleviin seikkoihin perustuen monen avuntarvitsijan avunsaanti mahdollisuus. Niinistö vahvisti voimaan lain, jossa Kelan asiantuntijalääkärit voivat tehdä potilasta koskevia päätöksiä ilman, että tapaavat potilasta lainkaan.

Asiantuntijalääkärit voivat kumota potilasta hoitavan lääkärin tekemät lausunnot vaikka niistä olisi tarkkaan todettu se kulloinkin painava syy, johon potilas tarvitsee apua.

Ajan tilalle muutosta, jossa Kelan asiantuntijalääkärit poistetaan ja asiantuntijalääkärinä voi toimia vain potilasta hoitova lääkäri, jonka pitää olla selkeästi tehnyt kliinistä tutkimusta potilaalle ja näin todennut potilaan olevan oikeutettu tiettyyn tukeen.

Olen lähtenyt vaatimaan tämän lain muuttamista Kansalaisaloite.fi palvelussa ja vetoan, jokaiseen jotta annatte tuen aloitteelle ja allekirjoitatte sen heti pikimmiten ja jaatte eteenpäin.

Asiantuntijalääkärit pois Kelasta

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2787

 

Toinen asia josta jo alussa puhuin oli vaikea työttömyys, jota Pääministeri Juha Sipilän hallitus väittää runnovansa työttömyyttä pienemmäksi väkisin. Takana tässä on Sipilän hallituksen tavoite työttisyysasteen nostamisesta 70%:tiin. Tosin hallituksen tekemät virheet ovat niin pahoja ettei niillä tosia - asiassa työttömyys laske kuten on väitetty.

Ensinnäkin velvoitteita on mahdoton toteuttaa kun 2017 hallitus teki massiivisia leikkauksia koulutukseen ja sitä ennen työvoimapalveluihin. Sen jälkeen alkaa vatimaan työttömiä vastuuseen työnhausta mikä on täysin päätöntä ja ihmisoikeukssien vastaista politiikkaa.

Olen huomannut ettei Presidentin kuin hallituksen ministereidenkään joukossa ole sellaisia joilla olisi lähipiirissä heikosti toimeentulevia.

 

"Kokoomuksen ja keskustan ministerit antoivat harhaanjohtavan kuvan aktiivimallista – 18 tunnin talkootyö tai työttömän aktiivisuus eivät estä sanktioita

Hallituksen aktiivimalli on herättänyt niin suurta vastustusta, että hallituspuolueissa on yritetty rauhoitella kansalaisia.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) pyrkivät torstaina toppuuttelemaan malliin liittyviä huolia.

Molempien ministerien kommentit liittyivät siihen, millä perusteella työttömän työttömyysetuutta leikataan.

Mykkäsen puheet eivät vastaa lain vaatimuksia. Lintilän kommenttia voi pitää lain valossa harhaanjohtavana."

 

Edes eliitin päättäjät jotka ovat olleet tekemässä kyseisiä heikennyksiä eivät osaa kertoa tehdyistä päätöksistään. Myös asiaoista lähes hengittämättä hihkunut kok. kansanedustaja Juhana Vartiainen on pihalla koko työttömyysasiasta.

 

"Työministeri Lindström Aamulehdelle: Työttömille tulossa työnhakupakko

Työministeri Jari Lindström vahvistaa Aamulehdelle, että hallitus aikoo antaa aktiivisesta työnhakupakosta lakiesityksen eduskunnalle tämän vuoden kuluessa.

Lindströmin mukaan tarkoitus on antaa lakiesitys eduskunnalle vuoden 2018 aikana, Aamulehti kertoo. Aikataulu tietysti tarkentuu prosessin edetessä. Aktiivisen työnhaun on tarkoitus olla työttömyysturvan aktiivimallin jälkeen seuraava askel hallituksen työmarkkinapolitiikassa.

Aktiivimalli astui voimaan tämän vuoden alussa. Säilyttääkseen työttömyysetuuden ennallaan työttömän työnhakijan on tarkastelujakson aikana joko tehtävä 18 tuntia palkkatyötä, ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta tai oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelusta lähti lausuntokierrokselle esitysluonnos, jonka mukaan työttömällä olisi jatkossa velvoite hakea vähintään 12 työpaikkaa kolmessa kuukaudessa eli yhtä työpaikkaa viikossa. Lisäksi työttömän pitäisi raportoida työnhaustaan kerran viikossa verkossa. Aktiivisen työnhaun laiminlyönti johtaisi 60 päivän korvauksettomaan karenssiin.

Käytännössä siis työtöntä rangaistaisiin selvästi enemmän työn hakemisen laiminlyönnistä kuin aktiivimallin mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä. Aktiivimallin mukaisten velvoitteiden laiminlyönti johtaa siihen, että työttömyysetuutta leikataan 4,65 prosenttia päivässä seuraavan 65 maksupäivän ajaksi."

 

"Työväen presidentti Sauli Niinistö on allekirjoittanut lakiesityksen HE 124/2017 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Kumotaan HE 124/2017 vp

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2730

Presidentillä olisi ollut ns. "veto-oikeus" ja asia olisi palautunut uudestaan eduskunnan käsittelyyn.

Perustuslaki:
"Lainsäädäntövalta
Tasavallan presidentti vahvistaa lait ja hänellä on käytössään lykkäävä veto-oikeus. Perustuslain mukaan laki palautuu eduskunnalle, ellei presidentti vahvista sitä kolmessa kuukaudessa. Jos eduskunta hyväksyy saman lain uudelleen ilman muutoksia, se tulee voimaan ilman presidentin vahvistusta. Presidentti voi pyytää lakiesityksestä lausunnon korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta"

Perustuslaki, lainsäädäntö:
"77 §
Lain vahvistaminen

Eduskunnan hyväksymä laki on esiteltävä tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Presidentin on päätettävä lain vahvistamisesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun laki on toimitettu vahvistettavaksi. Presidentti voi hankkia laista lausunnon korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Jollei presidentti vahvista lakia, se palautuu eduskunnan käsiteltäväksi. Jos eduskunta hyväksyy lain uudelleen asiasisällöltään muuttamattomana, se tulee voimaan ilman vahvistusta. Lain katsotaan rauenneen, jos eduskunta ei ole sitä uudestaan hyväksynyt."

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#a731-1999

Työväen presidentti... eikun Kokoomuksen presidentti, muisti työläisitä ja työttömiä omakätisellä allekirjoituksellaan, ja allekirjoitus oli suuri ja vahva."

 

Ennen Suomi oli Euroopan Japani …..

Nyt Suomi on Euroopan Pohjois – Korea …..

 

HE 124/2017

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170124#idp450460176

 

"Raportti paljastaa: Työttömien varalle oli 4 suunnitelmaa – kylmää kyytiä

Työttömyysturvan aktiivimalli

Työttömyysturvan aktiivimallin synnyttäneessä työryhmässä oli esillä kolme muutakin vaihtoehtoa, jotka kaikki olisivat olleet työttömille kylmempää kyytiä kuin toteutettu malli. Asiasta kertoo työryhmän raporttiin perehtynyt Kauppalehti.

Kaikissa kolmessa muussa vaihtoehdossa työttömyysturvaa olisi tietyn ajan jälkeen pudotettu ilman aktiivisuusvaihtoehtoa.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa työttömyysturvaan olisi tullut kuuden kuukauden kohdalla kymmenen prosentin alenema.

Seuraavassa vaihtoehdossa kuuden kuukauden kohdalla työttömyysturvaan olisi tullut viiden prosentin alenema ja 12 kuukauden kohdalla toinen viiden prosentin alenema.

Kolmannessa vaihtoehdossa työttömyysturvaa olisi leikattu kolmen kuukauden kohdalla viisi prosenttia, kuuden kuukauden kohdalla toiset viisi prosenttia ja yhdeksän kuukauden kohdalla vielä uudet viisi prosenttia.

Neljäs malli oli leikkauksiltaan edellisen mallin mukainen, mutta siihen oli kirjattu lisäksi, että työtön voisi välttää aleneman olemalla yhden viikon töissä kolmen kuukauden aikana.

Myös työ- ja elinkeinoelämän työryhmällä oli oma ehdotuksensa. Se olisi toteutuessaan tiennyt työttömälle kylmää kyytiä. Ehdotuksessa työttömyysturvaa olisi leikattu kuuden kuukauden työttömyyden kohdalla 15 prosenttia.

Hetemäen työryhmän jatkokehittelyyn valikoitui neljäs malli, josta muovautui vuoden alusta käyttöön otettu työttömyysturvan aktiivimalli. Mallissa työttömyyskorvaus alenee 4,65 prosenttia, jos työtön ei ole tehnyt vähintään 18 tuntia palkkatyötä kolmen kuukauden aikana, ansainnut yrittäjänä 241 euroa tai osallistunut työllistämispalveluihin viitenä päivänä."

 

"Presidentti Niinistö kannattaa aktiivimallia, jos jokaisella on mahdollisuus täyttää aktiivivelvoitteet

Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Sauli Niinistö kannattaa niin sanottua aktiivimallia, jos jokaisella työttömällä on mahdollisuus täyttää aktiivisuusvelvoite. Hän sanoi Yle Oulun ja Kalevan yhteisessä presidentinvaalitentissä, että eduskunnan lausuma tähtää siihen, että aktiivisuusehto on mahdollista täyttää kaikkialla Suomessa.

Niinistön mukaan aktiivimalli ei syvennä kansan kahtiajakoa, jos jokaiselle turvataan mahdollisuus täyttää aktiivisuusvelvoite. Hän sanoi yleisemmällä tasolla, että työvoimapulan ja työttömyyden ratkaisemiseksi on tehtävä toimenpiteitä.

– Meillä on sellainen erikoinen ongelma, että puuttuu työvoimaa tuolta ja toisaalla on runsasta työttömyyttä, kaiken lisäksi nuorten keskuudessa. Hyväksymmekö tällaisen tilanteen, onko se normaalia? Vastaus on väistämättä, että ei ole, Niinistö sanoi."

 

"Presidenttiehdokkaat sanailivat aktiivimallista - Niinistö puolusti mallia

Presidenttiehdokkailta kysyttiin, syventääkö aktiivimalli yhteiskunnan kahtiajakoa?

Valitsijayhdistyksen Sauli Niinistö aloitti vastausvuoronsa kysymällä, hyväksymmekö sen, että työn kysyntä ja tarjonta eivät Suomessa tällä hetkellä oikein kohtaa?

Niinistö sanoi kiinnittäneensä huomiota aktiivimalliin liitettyyn lausumaan. Lausuman mukaan "eduskunta edellyttää, että uudistuksen vaikutuksia tulee tarkasti seurata ja tarvittaessa laajentaa keinoja, joilla aktiivisuusedellytyksen voi täyttää, jos ilmenee, etteivät nyt ehdotettavat keinot ole riittäviä estämään aktiivisesti työnhakua tai palveluun pääsyä yrittäneen työnhakijan joutumista vähennetylle etuudelle."

Eduskunta siunasi lausuman samalla, kun se hyväksyi lain työttömyysturvan aktiivimallista.

Lausumaan viitaten Niinistön vastaus alkuperäiseen, yhteiskunnan kahtiajakoa koskevaan kysymykseen oli "ei."

 

Seuraukset ovat jo tiedossa eli leipäjonot pitenevät ja niissä käy jo nyt viikottain 20 000 - 30 000 tuhatta ihmistä. Meikllä on Suomessa jo 1 000 000 miljoona ihmistä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella.

 

"Sauli Niinistön presidentinvaalikampanja on miljoonien eurojen huijaus

Jos luulit että Sauli Niinistöllä olisi ylivoimainen kannatus ja kansansuosio näissä käynnissä olevissa 2018 vuoden presidentinvaaleissa, niin asia ei todellakaan ole näin. 

Sillä Presidentti Sauli Niinistön presidentinvaalikampanja on todellisuudessa pelkkä miljoonien eurojen huijaus.

Mutta kuinka sitten lehdet jatkuvasti kertovat, että kuinka Niinistön kannatus on ennätyskorkealla jne. jne. ? 

Nämä ovat näiden Niinistöä tukevien vuorineuvoksien ja muiden miljonäärien rahoilla ostettuja valheita, joita laitetaan lehtiin ja esitetään totuuksina. 

Mutta kaiken kukkuraksi USA:n tiedustelupalvelu CIA haluaa Sauli Niinistön tulevalle kaudelle presidentiksi, joten tämän vuoksi fasistiset sanomalehdet Helsingin Sanomat jne. uutisoivat näitä valheita Niinistön massiivisesta kannatuksesta."

 

Niinistön kampanja presidentinvaaleissa on kaikkea muuta kuin rehellinen.
 

 

Lähteet:

Raportti paljastaa: Työttömien varalle oli 4 suunnitelmaa – kylmää kyytiä

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/239136-raportti-paljastaa-tyottomien-va...

Kokoomuksen ja keskustan ministerit antoivat harhaanjohtavan kuvan aktiivimallista – 18 tunnin talkootyö tai työttömän aktiivisuus eivät estä sanktioita

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005513911.html?share=6a1272f2c94e13...

Työministeri Lindström Aamulehdelle: Työttömille tulossa työnhakupakko

https://www.salkunrakentaja.fi/2018/01/tyoministeri-lindstrom-aamulehdel...

Presidentti Niinistö kannattaa aktiivimallia, jos jokaisella on mahdollisuus täyttää aktiivivelvoitteet

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3796137/Presidentti+Niinisto+kannattaa+...

Presidenttiehdokkaat sanailivat aktiivimallista - Niinistö puolusti mallia

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201801102200658128_pi.shtml

Sauli Niinistön presidentinvaalikampanja on miljoonien eurojen huijaus

http://nwohavaintojapromo.blogspot.fi/2018/01/sauli-niiniston-presidenti...

 

Hyvä suomalainen kun menet vaaliuurnille nyt vuoden alussa niin muista miten Niinistö on kurittanut kansaa. Väyrynen sen sijaan ulkalsi ainoana nostaa "kissan pöydälle".

 

Jan Fisnkas

Espoo

pj IPU Itsenäisyyspuolue Uudenmaan piiri ry

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän ilkka07kiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

Se on sitten vallankumouksen paikka, rauhalla ja rakkaudella toteutettuna. Mitä sitten todella tapahtuisi jos sellainen Suomeen tulisi. Maaperä järkkyisi ja veden pinta nousisi lähelle tulvavaaraa. Yksin ei maailmassa pärjää kukaan, ei siis todellista huolta. On vain pidettävä todella hyvin huoli oman maan hyvinvoinnista, että voisi itsekin hyvin. Jos johtajat tänään ovat epäpäteviä, ei heitä kannata sitten huomenna enää äänestää. Se on kylmä fakta, olisi vaikka kuinka mukava kansanmies kuka tahansa. Sauli Niinistön toimintaan en pysty ottamaan kantaa, tarvitaan faktat luotettavista lähteistä. Sitten on kansan vuoro sanoa sanansa ja valita paras mahdollinen kokoonpano maan johtoon. Mielenkiintoinen aika tulossa.

Käyttäjän Janerikfinskas kuva
Jan Finskas

Kiitos kommentistasi. Olen katsonut tänä menoa eduskunnan ulkopuolisisen puolueen näkökulmasta jo 20 vuotta ja pyrkinyt monissa vaaleissa olemaan ahkera. Tarkoitus muuttaa Suomessa politiikan suuntaa kansanvaltaisempaan suuntaan, jossa edustuksellinen demokratia kaadetaan ja tilalle otettaisiin suora demokratia.

Mielessä on vaan ollut se hartain toive, "voi kun huominen olisi parempi".

Huolestuneena olen seurannut vuosia toistuvia leikkauksia ja näin mihin se johtaa. Köyhyyden lisääntyminen oli kova pala ja kun en suoraan voinut estää.

Kaikesta huolimatta jatkan taistelua oikeudenmukaisemman maan puolesta !

Käyttäjän ilkka07kiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

Se ei ole helppoa tämä tämän päivän totuuden kanssa eläminen. Näissä blogeissakin törmää usein siihen, että blogistin aihe sivuutetaan jollain tyhjänpäiväisillä kakkoskommenteilla. Väärin ymmärtämisen jalo taito ainakin on aito tapa viedä asiat väärään suuntaan. Ei jaksa selittää selvää tekstiä aina vain uudestaan, valhemedian hyökätessä joka paikkaan. Sitä siis kysyy, onko Suomessa asiat todella niin pahasti kuin voi kuvitella faktojen perusteella niiden olevan. Ulkovallat ohjaa ja tahdoton Suomi tottelee porkkanan tarjoajaa. EU on siinä suhteessa kuitenkin totta, että se ei ole koskaan vapaudesta mitään puhunutkaan. Liitossa eläminen on sitoutumista elää sopimusten mukaan. Täytyy antaa vastine äänestäjille, eli "älä äänestä varmaa voittajaa, vaan valitse se toinen", niin kaikki muuttuu.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

Pitäisi säätää laki että jos valittaa saamastaan ilmaisesta rahasta, ei enää ikinä saa mitään tukia.

Käyttäjän Janerikfinskas kuva
Jan Finskas

Mistä ilmaisesta rahasta ?? Ei sellaista ole olemassakaan, jokainen on maksanut veroja, työttömät ja pieneläkkeen saajat Suomessa eniten. Varotuloilla rahoitetaan myös tuet, jotka on viimeisiä pohjaverkkoja silloin kun menee huonosti.
Kirjoituksessani on kyse siitä kuinka köyhyyttä ja tuloerojan kasvamista on tarkoituksella lisätty nykyisen hallituksen ja myös monen edellisen hallituksen toimesta.

Toimituksen poiminnat