Janerikfinskas Herättää keskustelua Suomen nykytilasta ja siitä mihin suuntaan maata pitäisi viedä.

Suomeen saapui NATON miehitysjoukot !

  • Suunnitelma Suomen osalta
    Suunnitelma Suomen osalta
  • USA:n tuhomat valtiot liittolaisineen
    USA:n tuhomat valtiot liittolaisineen
  • Suomeen saapui NATON miehitysjoukot !
  • Suomeen saapui NATON miehitysjoukot !
  • Suomeen saapui NATON miehitysjoukot !
  • Suomeen saapui NATON miehitysjoukot !

Vieraat panssariajoneuvot saapuivat Nokialle huoltoasemalle tankkaamaan ja moni ihmetteli mistä ihmeestä on oikein kysymys ? Tämä tuli esiin Aamulehden kautta selkeästi. "Mitä vierasmaalaiset panssariajoneuvot tekivät huoltoasemalla Nokialla? Videolle tallentui yli kymmenen taisteluvaunua"

Haluan selventää asiaa kyse on suunnitelmallisesta operaatiosta, josta Suomen päättäjät ovat tietoisia ja eritoteten Puolustusvoimien komentaja allekirjoitti muutama vuosi sitten salaten koko kansalta sopimuksen, joka tunnetaan nimellä Isäntämaasomus = autautumissopimus. Sen mukaan NATO voi itse kutsua taistelujoukkoja Suomeen sotaharjoituksiin, sekä valmistelemaan tosi toimia Venäjää vastaan.

Kyseessä on suuri suunnitelma, joka tunnetaan nimellä "Pohjois Atlantinen ratkaisu". Siinä on tarkoitus Suomen maaperän kautta hyökätä Venäjälle ja näin saada sota aikaan myös Suomen ja Venäjän välillä. Suunnitelma on julma ja se kuulostaa uskomattomalta, mutta vakuutan sen olevan täyttä totta.

Ruotsille tarjottiin samanlaista sopimusta silloin, mutta Ruotsissa ei suostuttu sitä allekirjoittamaan.

Itsenäisyyspuolue IPU oli ensimmäinen taho, joka Suomensi sopimus tekstin.

 

"SUOMI ANTAUTUI EHDOITTA

Koska kovin moni suomalainen ei vieläkään käsitä, että valtiojohtomme ja armeijamme johto antautuivat ulkomaiselle sotilasmahdille viimevuonna täysin ehdoitta, lienee syytä vääntää tämäkin asia rautakangesta. Seuraavassa käydään läpi se ns. Nato-isäntämaa -sopimus, joka on siis käytännössä ehdoton antautumisasiakirja.

Heti sopimuksen alkajaisiksi todetaan, että " Ottaen huomioon periaatteen (käsitteen, concept) NATO-joukkojen ja yhteistyökumppanien joukkojen komentamisesta ja kontrolloinnista NATO-komennon alla Suomen tasavallan maaperällä tai sen läpi rauhan, kriisin, hätätilan tai konfliktin aikana NATOn sotilaallisen toiminnan tukena;".

Asia sanotaan jo tuossa aivan suoraan: Nato-komennon alla. Koska Suomi on jo yhteistyökumppani, se tarkoittaa vain ja ainoastaan sitä, että koko Suomen armeija on suoraan Nato-komennon alla.  

Kun luette sopimusta  ymmärrätte, että tällä sopimuksella maamme poliittinen ja sotilaallinen johto luovutti koko valtiomme Naton käyttöön. Asiasta ei tarvitse edes saivarrella. Sopimusta ei tarvitse edes "tulkita". Kaikki sanotaan aivan suoraan.

"3.4. Isäntämaa tulee tukemaan täysin voimin, riippuen saatavuudesta ja käytännöllisistä rajoitteista kussakin tilanteessa, lähetettyjä joukkoja NATO-johtoisissa sotilastoimissa. Tuen yksityiskohdat käsitellään jatkodokumenteissa."

Suomen velvollisuus on siis tukea täysin voimin Natoa sotilastoimissa. Piste. Siinä se on sanottu suoraan. Ja huomaa: tässä ei sanota sanallakaan, että Nato tukisi Suomea mitenkään, tai että Naton sotilasoperaatiot liittyvät millään tavalla Suomen turvallisuustarpeisiin. Ei sellaista sanota missään tässä sopimuksessa. Tämä sopimus turvaa vain Naton edut ja antaa sille täydet toimintavaltuudet, komennon ja määräysvallan Suomessa.

Huomion arvoista on sekin, ettei missään tässä sopimuksessa mainita sanallakaan Suomen kansallista turvallisuutta, alueellista koskemattomuutta, Suomen puolustamista tai mitään muutakaan sellaista seikkaa.

"g. NATO-komentaja määrää henkilöstön ja muut vaatimukset isäntämaahan perustettavien kohteiden operaatioita varten." 

Siinä se sanotaan uudelleen suoraan. Nato-komentaja määrää. Hän ei neuvottele tai kysele lupia. Hän määrää. Piste. Suomalaisten tehtävänä on totella Nato-komentajaa.

"1.6. Kansalliset esikunnat. NATOn komennossa olevien kansallisten joukkojen esikunnat."

Siinä se sanotaan suoraan: kansallisten joukkojen esikunnat ovat Naton komennossa. Piste. Tuon suorempaan asiaa ei voi ilmaista. Kansallisten joukkojen, myös Suomen armeijan, esikunta on Naton komennossa. Nato siis käskyttää Suomen armeijan esikuntaa. 

"1.20. Toiminnalliset kohteet (Operational Sites). Kohteet isäntämaassa, toiminnallista ja/tai logistista tukea varten NATO-johtoisten sotilaallisten toimien joukoille. Nämä kohteet ovat strategisen johdon erillisyksiköitä ja toimivat NATO-komentajan komennon alla."

Tuossa täsmennetään, ettei suomalaisilla ole mitään käskyvaltaa suhteessa Naton joukkoihin, toimintaan, tukikohtiin, tai yhtään mihinkään. Nato-komentaja on se joka päättää ja määrää.

"1.21. Osallistujat ovat tietoisia siitä, että jos jotakin termiä ei ole määritelty tässä yhteisymmärryssopimuksessa, NATOlle ovat voimassa NATO-sanasto (NATO Glossary) ja määritelmät (AAP-6)."

Tässä sanotaan suoraan, että Nato on se taho joka määrittelee kiistakysymyksissä tai ongelmatilanteissa jopa sanojen merkitykset. Se siis yksipuolisesti tulkitsee sopimustekstit ja sanat ja käsitteet, eikä suomalaisilla ole näihin mitään sanomista. 

"2.1. Tämän yhteisymmärryssopimuksen tarkoitus on sopia periaatteet ja menettelytavat toiminnallisten kohteiden perustamiseksi ja isäntämaatuen antamiseksi NATO-joukoille isäntämaassa, tai isäntämaan tukemana, NATOn sotilaallisten toimien aikana.

Nato siis voi perustaa milloin niin aiheelliseksi katsoo tukikohtia Suomeen, tai tuoda joukkojaan tänne milloin niin haluaa.

"2.2. Tämä yhteisymmärryssopimus ja sen jatkodokumentit on tarkoitettu suunnittelun pohjaksi asianomaisille isäntämaan tahoille ja NATOn johdolle ennakoimaan isäntämaatukea erilaisille NATOn sotilaallisille toimille. Nämä tehtävät sisältävät toimet, joihin lähetettävät joukot ovat tiedossa, sekä ne, joihin joukot eivät vielä ole tiedossa."

 

Tässä sanotaan vielä sama. 

 

Jos joku vielä kuvittelee, ettei kyseessä ole antautumisasiakirja, käskyvallan luovuttaminen ulkolaiselle sotilasmahdille, voi lukea käännöksen tästä perästä. Suosittelen myös tutustumaan niihin Naton omiin asiakirjoihin ja sopimuksiin, joihin tässä sopimuksessa viitataan. Ne löytyvät Netistä ainakin englanniksi."

 

Kyseinen Isäntämaasopimus on Suomen Perustuslain vastainen, sekä rikoslain vastainen. Siinä täyttyy valtiopetos ja vakava valtiopetos. Tämä tarkoittaa ensin puolutusvoimien komentajaa ja kenraaleita. Sitten myös muuta valtiojohtoa, jotka ovat sallineet tämän tapahtuvan.

 

"MAANPETOS- SEKÄ VALTIOPETOSRIKOS JA SEN TEKIJÄT

Suomen laki on melko selkeä, kun kyse on maanpetoksesta. Sitä tarkastellessa käy täysin selväksi se, että Euroopan Unionin jäsenyys, sen toimintaan osallistuminen, sen ylivallan ja "ensisijaisuuden" (EU-termi joka tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot ovat Euroopan Unionin alamaisia) tunnustaminen ovat rikoslaissa maanpetoksena tarkoitettua toimintaa. Rikoslain 12. luku paljastaa myös sen, että osallistuminen Naton toimintaan on rikos Suomen lakien mukaan. Nato Isäntämaa -sopimus on myös rikos. Kaikki tämä on rikollista, maanpetoksellista toimintaa maamme lain mukaan. Kyse ei siis ole mielipiteestä tai tulkinnasta, vaan siitä mitä laissa lukee.

Jotta asia ei jäisi kenellekään epäselväksi, lukekaamme yhdessä vaikka tavaamalla nämä lainkohdat pitäen mielessä Euroopan Unioni ja kaikki siihen liittyvä toiminta, sekä Nato-yhteistyö, Nato Isäntämaa -sopimus ja sen sisältö. Ja muistutan: kyse on siis laista, siitä onko maassamme lakia vaiko ei.

Valitettavasti kun luette tämän rikoslain kohdan, joudutte tunnustamaan sen karun tosiasian, että Suomessa tehdään jatkuvasti tuhansien virkamiesten ja poliitikkojen toimesta maanpetosta, päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Koko ajan. Silmienne edessä, julkisesti ja avoimesti.

Ja sitten se Suomen laki:

"12 luku (21.4.1995/578)


Maanpetosrikoksista
1 § (21.4.1995/578)
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,

2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai

3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.


2 § (21.4.1995/578)
Sotaan yllyttäminen

Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi,

1) julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan,

2) julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi,

3) järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka

4) oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon

siten, että teko selvästi lisää Suomen sotaan tai sotatoimen kohteeksi joutumisen vaaraa, hänet on tuomittava sotaan yllyttämisestä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.


3 § (21.4.1995/578)
«Maanpetos»

Suomen kansalainen, joka Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa

1) liittyy vihollisen asevoimiin,

2) osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,

3) palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, taikka

4) ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea,

on tuomittava maanpetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Maanpetoksesta tuomitaan myös ulkomaalainen, joka tekee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun teon Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa.

Yritys on rangaistava.

Tämän pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vihollisen auttamisena ei pidetä sellaista miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.


4 § (21.4.1995/578)
Törkeä «maanpetos»

Jos maanpetoksessa

1) aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai

2) muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

ja «maanpetos» on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi. "

 

Lue kokonaan sivulta, MAANPETOS- SEKÄ VALTIOPETOSRIKOS JA SEN TEKIJÄT

Mitä vierasmaalaiset panssariajoneuvot tekivät huoltoasemalla Nokialla? Videolle tallentui yli kymmenen taisteluvaunua

https://www.aamulehti.fi/uutiset/mita-vierasmaalaiset-panssariajoneuvot-...

SUOMI ANTAUTUI EHDOITTA, keskiviikko 26. elokuuta 2015

http://rayhablogi.blogspot.fi/2015/08/suomi-antautui-ehdoitta.html

MAANPETOS- SEKÄ VALTIOPETOSRIKOS JA SEN TEKIJÄT

http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/02/maanpetos-seka-valtiopetosrikos-ja...

 

Toivon todella ettei tämä olisi muuta kuin painajaisunta, mutta ikävä todeta se täyttä totta !

 

Jan Fisnkas

Espoo

IPU Itsenäisyyspuolue Uudenmaan piiri ry.

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (91 kommenttia)

Käyttäjän MarinaLindqvist kuva
Marina Lindqvist

Kunhan nyt Natojoukkoja olisi siellä enemmänkin, niin voisi ehkä joskus käydä Suomessakin. Siihen asti pysyttelen turvallisesti Natoon kuuluvissa maissa.

Käyttäjän Janerikfinskas kuva
Jan Finskas

Oletko sekaisin ?? NATO ei ole mikään rauhanlähettilas vaan sodan ja tuhon lähettiläs. Sellaistako oikeasti toivot tänne. Suomessa ei ole turvatonta kun ei olla NATON jäseniä. NATO ei ole mikään turvantakaaja.

Kannataisi perehtyä asioihin paremmin. Suosittelen

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Kenties herra Finskasin kannattaisi itse ottaa asioista selvää ennen kuin alkaa puhumaan läpiä päähänsä:

"Suomalaisten lisäksi harjoitukseen osallistuu Yhdysvaltain Eurooppaan sijoitettujen maavoimajoukkojen (USAREUR) ratsuväkieskadroona vahvuudella noin 120, Yhdysvaltain merijalkaväen Euroopan ja Afrikan joukkojen (Marine Corps Forces Europe and Africa) panssarivaunujoukkue vahvuudella noin 30 ja Norjan armeijan (Norwegian Armed Forces) panssarintorjuntajoukkue noin 50 sotilaan vahvuudella."

Lähde: http://maavoimat.fi/arrow18

Väittääkö herra Finskas, että Suomen miehittämiseen riittää kaksisataa ulkomaalaista sotilasta?

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #4

Itsenäisyyspuolueessa ollaan näköjään hyvin säikkyjä.

Putos haavasta lehti, lens polun poikki,
isäjussi kuin ammuttu viitaan loikki.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

"NATO ei ole mikään turvantakaaja". Väärä tieto. Nato on ollut koko rauhan takaaja jäsenilleen koko olemassaolonsa ajan.

Juha Hämäläinen

Kyllä EUn on kyettävä puolustamaan itseään ilman ulkovaltoja.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Minulle jäi epäselväksi kuinka miehitysjoukot maksoivat tankkauksen?

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Aina kannatta pitää sotilaallinen taso ja poliittinen taso tarkastelussa hieman erillään toisistaan. Tässä mielessä NATO ei ole sellainen mörkö kuin usein luullaan, vaan EU on sitä selkeästi haitallisempi - siis aidon itsenäisyyden kannalta.

Sotilaat ja sotilasorganisaatiot ovat nykyisin aika samanlaisia kaikialla maailmassa. Melkein kaikki teknologia on kaupan ja jopa salaisinta teknologiaa levitetään tai ’vuodetaan’ tietoisesti vastapuolelle, jotta voitaisiin varmistaa omien puolustusmäärärahojen kasvu. USA:ssa tästä on tehty jo taidetta. Venäjää tai Kiinaa tarvitaan hyödyllisenä vihollisena, joiden aiheuttama uhka "vapaalle maailmalle" takaa Pentagonille loputtomat resurssit. Suomi on nyt vedetty mukaan tähän peliin ts. suurten blokkien vastakkainasetteluun ja kalliiksihan se kansalle tulee.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

"Poikani, olet oikealla tiellä." Tosin tarvitaan myös itse sotiakin, joko useita pieniä ja kauan kestäviä kuten Afganistanissa ja Irakissa, tai yksi iso ja kauan kestävä kuten Venäjää vastaan Suomen maaperällä. Isä Bush totesi Kuweitin sodan jälkeen, että tällainen tarvitaan kerran viidessä vuodessa, mutta poika pani paremmaksi.

Trump oli huono valinta presidentiksi, kun halusi hyvät suhteet Venäjälle, johon suuntaan suvulla taisi olla bisneksiäkin. Emme vielä olekaan sodassa. Henkensä pitimiksi Trump saattaa nyt järkätä sotaa Iraniin, tai Pohjois-Koreaan, jos neuvottelut sillä suunnalla eivät menekään halutusti.

Juha Hämäläinen

#90. USAn joukot eivät kuulu Suomeen. USA on maailman suurin sotarikollinen ollut viimeiset vuosikymmenet. Meillä ei mitään syytä olla tekemisissä tämän rosvojoukon kanssa, joka on koko ajan väkivaltakoneistonsa ja manipulaationsa kanssa liikkeellä kaikkialla maailmassa. Siinä pelissä ovat venäläiset tai kiinalaiset pikkutekijöitä.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala Vastaus kommenttiin #95

No nyt Juha kirjoittaa täyttä asiaa. Suomen neito on haluttua tavaraa, vähänkin kynnelle kykenevät sitä himoitsevat. Mutta tämä neitoparka ei halua antautua puna-armeijan käsiteltäväksi, mieluummin hän antautuu jenkkiroistoille:)

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Eikö tuon huonon isäntämaa sopimuksen sijaan kannattaisi liittyä suoraan NATOn jäseneksi?

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Finskas voisi kysyä kavereiltaan että minkälaista isäntämaasopimusta se itänaapuri olisi tarjoamassa. Olisiko jotain vastaavaa kuin Krimillä tai muualla itä-Ukrainassa?

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

Nuo mainitsemasi touhut masinoi kyllä ns. "Länsi". Eestin ministeri kävi Ukrainassa, soitti sitten EU:n "ulkoministerille" ja kertoi, että ne sekä mielenosoittajia että poliiseja ampuneet näyttävätkin olevan meikäläisiä. Rouva EU:n "ulkoministeri" totesi, että luulen, että emme halua tutkia tätä asiaa. Keskustelu kaapattiin ja olen sen kuullut. Ei ole aitoutta kiistetty. USA:n apulaisulkoministeri Nuland on kehunut käyneensä viisi kertaa Maidanin aikaan Ukrainassa ja järkkäsi nukkehallituksen, joka heti lopetti venäjänkielisten oikeudet, ja venäläisten kannalta uhka Krimin laivastotukikohdan menettämisestä oli myös suuri. Konflikti varmistettiin polttamalla Krimillä kerrostaloon kymmeniä venäjänkielisiä. Tuskinpa kovinkaan tarvittiin venäjänkielisiä innostaa, mutta kaiken järjen mukaan Krimille tuli Venäjän sotilaita, mutta Itä-Ukrainaan kai lähinnä vain vapaaehtoisia ja muuta tukea. Lännellä ja Soroksella on ollut palkkasotilaita.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Olisipa ollut Natolaisia vaikkapa komppania itärajalla vuonna 1939 marraskuussa. Hyvässä lykyssä minun ei olisi silloin tarvinnut lähteä kotoa evakkoon tänne suomalaisten kiusattavaksi.

Tuntuu hienolta aina kun Nato lähestyy vanhan vihollisen rajaa. Se on selkeä viesti Putinille:

Koitappa pysytellä omalla puolellasi!

Nato on rauhan asialla. Se ei mene rajan yli. Putin tietää sen.

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

Mutta näköjään Finskas ei. Miltäköhän Tallinnassa tai Puolassa nyt tuntuu kun ovat taas miehitettyjä? kaipaavatko Virolaiset takaisin Venäjän federaation osaksi? Entä kaipaavatko Puolalaiset taas maan pilkkomista viidelsikymenneksi vuodeksi ja rajojen siirtoa kun sitä taas elvytettään jonkun tulevan sodan jälkeen? Tuota rataa Puola on kohta Normandiassa.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Jaaha, sanotaan että yksi suomalainen vastasi aikanaan kymmentä ryssää, mutta nähtävästi Miralan mielestä yksi Naton komppania vastaa nykyään about miljoonaa venäläistä...

On se Nato vaan ihmeellinen laitos, oikea hokkuspokkus-taikalaatikko.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

No tämän blogistin tyrmistyneestä reaktiosta päätellen kyllä.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

On se Nato vaan ihmeellinen, ei voi muuta sanoa. Yksi vaivainen komppania viihdytysjoukkoja kussakin Baltian maassa estää Venäjää ottamasta sille laillisesti kuuluvat maat.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

No mutta Saksan johdosta ja Saksan luvallahan talvisota alkoi.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Jan Finskas,

Sopinee, että suomenkielisenä sopimustekstinä käytetään tässä IPU:n propagandaväännöksen sijasta Ulkoasiainministeriössä laadittua suomennosta.

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valio...

"Naton komennosta" löpinöitten sijasta suomenkielinen teksti kuuluu JOHDANTO -otsikon alla näin:

Suomen tasavallan hallitus, jota edustaa puolustusministeriö, ja Pohjois-Atlantin liiton transformaatioesikunnan komentajan (SACT) johtoesikunta (HQ SACT) sekä Pohjois-Atlantin liiton operaatioesikunta (SHAPE), jäljempänä "osallistujat", jotka
...

...ottavat huomioon periaatteen, jonka mukaan Naton joukkoja ja Naton johtamia liittoutuman joukkoja voidaan sijoittaa Suomen tasavallan alueelle tai sen kautta rauhan, kriisien, poikkeusolojen ja konfliktien aikana Naton sotilaallisen toiminnan tukemiseksi,

ottavat huomioon periaatteen, jonka mukaan varaudutaan harjoitusten ja operaatioiden toteuttamiseen yhdessä Naton joukkojen, rauhankumppanuusjoukkojen ja muiden Naton johtamien joukkojen kanssa,

ja ottavat huomioon Suomen tasavallan, jäljempänä "isäntämaan", tarpeet sekä PohjoisAtlantin liiton operaatioesikunnan (ACO) ja Pohjois-Atlantin liiton transformaatioesikunnan (ACT), jäljempänä "strategiset esikunnat", tarpeet,

OVAT SAAVUTTANEET SEURAAVAN YHTEISYMMÄRRYKSEN:

––––––

Sopimusteksti ei siis puhu mistään "Nato-komennosta" ja yllä lihavoimani johdannon teksti korostaa Suomen tarpeiden huomioon ottamista, mutta kohdassa 1.1. määritellään Naton johtamat joukot (erotuksena isäntämaa Suomen johtamista joukoista). Kannattaa lukea Ulkoasiainministeriön suomennoksesta kohta 1 kohta Määritelmät, koska jo se oikaisee monet IPU:n levittämät propagandavalheet.

Eräitä yllä olevassa blogitekstissä poikkeavasti käännettyjä kohtia UM:n suomennoksessa (suluissa omat kommenttini):

3.4 Isäntämaa antaa tukea Naton johtamaa sotilaallista toimintaa varten sijoitetuille
joukoille kaikkien mahdollisuuksiensa mukaan, tuen saatavuuden mukaan ja kulloistenkin olosuhteiden asettamissa käytännön rajoissa. Tuen yksityiskohtia käsitellään täytäntöönpanoasiakirjoissa.

(Huom: 1.2 Naton sotilaallinen toiminta. Sotilaallinen toiminta, mukaan lukien harjoitukset, koulutus,... taisteluharjoitukset. – Vain nämä tulevat kysymykseen rauhankumppanimaan, kuten Suomen tapauksessa, koska luetellut mahdolliset sotatoimet voivat koskea vain Naton jäsenmaiden puolustamista artikla 5:n määrittelemissä olosuhteissa)

5.2 Naton komentaja (kannattaa lukea kaikki kohdat UM:n tekstistä asiayhteyksien ymmärtämiseksi)
....

g. Naton komentaja määrittää isäntämaahan perustettavien tukikohtien toiminnan henkilöstö- ja muut tarpeet.

Hyppäät näköjään blogissasi tämän jälkeen takaisin 1 kohtaan Määritelmät. Kannattaa jälleen lukea kaikki kohdat UM:n tekstistä asiayhteyksien ymmärtämiseksi.

Yllä vääristelemäsi tekstit kuuluvat UM:n tekstissä näin:

1.6 Kansallinen esikunta. Naton johtama kansallisten joukkojen esikunta.

(Huom: sopimus ei edellytä, että isäntämaan joukkoja alistettaisiin Naton johtoon)

1.20 Tukikohdat. Isäntämaassa olevat alueet, joita käytetään joukon operatiiviseen ja/tai logistiseen tukemiseen Naton johtamaa sotilaallista toimintaa varten. Tukikohdat ovat strategisen esikunnan osastoja, joita Naton komentaja johtaa.

1.21 Osallistujat ovat tietoisia siitä, että jollei jonkin ilmauksen merkitystä määritellä erikseen tässä pöytäkirjassa, Naton osalta sovelletaan Naton termi- ja määritelmäluetteloa (asiakirja AAP-6 – NATO Glossary of Terms and Definitions).

2.1 Tämän pöytäkirjan tarkoituksena on luoda toimintaperiaatteet ja menettelyt tukikohtien perustamiseksi ja isäntämaatuen antamiseksi isäntämaassa oleville tai isäntämaan tukemille Naton joukoille Naton sotilaallisen toiminnan aikana.

2.2 Tämä pöytäkirja ja sen täytäntöönpanoasiakirjat on tarkoitettu perustaksi isäntämaan asianomaisen viranomaisen ja Naton komentajien suunnittelulle, jossa varaudutaan isäntämaatuen järjestelyihin Naton sotilaallisen toiminnan eri muotoja varten. Nämä toiminnot sisältävät sekä sellaiset operaatiot, joita varten joukot on jo määritetty, että sellaiset operaatiot, joita varten joukot on vielä määritettävä.

* * *

Hyvä Jan, helpotukseksesi voin todeta, että luettuasi vääristeltyjä propagandatekstejä ja tulkittuasi niistä johtamiasi väärinkäsityksiä hullunkurisesti, olet mitä todennäköisimmin ollut pahojen painajaisten riivaama. Myös kaikki blogisi kuvitus puhuu vahvasti tämän puolesta.

Ehdotan, että luet seuraavaksi kohta kohdalta läpi UM:n käännöksen ja jos siinä on epäselvyyttä, tukeudut alkuperäiseen englanninkieliseen MoU-asiakirjaan.
Ks. http://www.defmin.fi/files/2898/HNS_MOU_FINLAND.pdf

Sen jälkeen voimme jatkaa keskustelua jättäen stalinistisen ja putinistisen propagandan roskikseen, jonne se kuuluu. Uskon, että painajaisesi väistyvät siinä tahdissa kun tosiasiat tulevat tilalle.

Käyttäjän ilkka07kiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

No hyvä, ehdin jo pahasti säikähtää. Tosin en asu itärajalla, että aivan ensimmäinen pommi ei sentään omaan koipeeni osu. Sellaista se on tämä elämä, oma napa ensin ja toiset sitten....Aivan todella, aika vahva plogiteksti oli, eikä koko jännitys tästä nollaan laske. Mutta joku junailee asiat, toivottavasti myös Suomen parasta ajatellen. Suosittelen kirjoitusta sen jännityksen vuoksi minkä siitä saa. Vakavilla asioilla ei saisi kuitenkaan leikkiä kuin tulella väärään aikaan, väärässä paikassa. Venäjä voi vielä ottaa tosissaan tällaiset kirjoitukset. Ärsytettynä se on alati vaarallinen ja epämiellyttävä rajanaapuri, jonka ylitse ei helposti ajeta.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

Toimittamassani kirjasa "Näin Suomea viedään" sopimus on sekä suomeksi että englanniksi, myös Ruotsin vastaava sopimus ruotsiksi.

Käännöksemme on hyvin pitkälle yhtenevä ministeriön myöhemmin meidän jälkeen ja sillä tavoin pakotettuna tekemän käännöksen kanssa. Alunperin ministeriöstä ilmoitettiin, että sopimuksesta ei tule lainkaan suomenkielistä käännöstä, vaikka sitä oli lupailtu. Sopimus vain englanniksi rikkoo Suomen lakia ja on myös Naton periaatteiden vastainen.

Jaksan nyt verrata vain tätä kohtaa 1.6. Sopimustekstissä lukee:

1.6 National Headquarters. Headquarters of national forces under NATO command and control.

Käännöksemme kuului:

1.6 Kansalliset esikunnat. NATOn komennossa olevien kansallisten joukkojen esikunnat.

Sopii verrata ministeriön tekstiin, joka alla. On siinä pieni ero, ja meidän käännös on tarkempi, rehellisempi.

1.6 Kansallinen esikunta. Naton johtama kansallisten joukkojen esikunta.

Juha Hämäläinen

#15. Hyväuskoisin juttu, jonka olen lukenut 2018 vuoden mittaan. "Ottaa huomioon isäntämaan tarpeet". Mitä tällaisella lauseella on merkitystä. Ei mitään.

"3.4 Isäntämaa antaa tukea Naton johtamaa sotilaallista toimintaa varten sijoitetuille
joukoille kaikkien mahdollisuuksiensa mukaan,..."

"Naton komentaja määrittää isäntämaahan perustettavien tukikohtien toiminnan ..."

Nato tekee mitä lystää tällä sopimuksella Suomessa. Kyse on siitä, että USA johtaa toimintaa Natossa. Me emme halua EUn ulkopuolisia valtoja tänne, emme jenkkejä emmekä venäläisiä. EUssa riittää omia voimia puolustukseen.

Jarmo Michelsson

Haluaisin tietää että onko joku poliittisesti sitoutumaton ja lainoppinut henkilö joka tuntee englannin kielisen laki-terminologian tuon tyyppisistä valtio-sopimuksista niin koskaan suomentanut sitä NATO isäntämaa-sopimusta meille tavallisille kansalaisille että MISTÄ SIINÄ ON OIKEIN TODELLISUUDESSA SOVITTU. Mielestäni se NATO isäntämaa-sopimuksen sopimusteksti on perin vaikeasti ja raskaasti laadittu, enkä ole edes täysin vakuuttunut siitä että kuinka hyvin se on suomennettu koska englannin kielisessä lakitekstissä on hyvin tarkkaa se mitä sanaa siinä käytetään.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

Katso edellä # 93.

Oleellistahan on tulkinta, kuten Jan F toteaa. Allekirjoittajina on Suomen hallitus ja kaksi NATOn organisaatiota, ja tarkoituksella sovittiin, että mitään neljättä osapuolta ei erimielisyyksien sattuessa käytetä. NATO siis tulkitsee omalla tavallaan. Esimerkiksi, kun Suomi on hyväksynyt myös doktriinin Technical Arrangements, niin NATO voi tulkita, että se voi saapua maahan myös pelkästään omalla ilmoituksellaan.

Käyttäjän AleksiParkkinen kuva
Aleksi Parkkinen

Tais mennä apteekki jo kiinni kun näin pahasti pillerit popsimatta?

Pentti Jaakkola

Huonosti tunnet historiaa, jenkkien avulla ryssät yrittivät vallata koko Suomen, mut eivät onnistuneet saamaan kuin siivun itärajalta.
Amerikan läskillä ruokittuna ja jenkkien kalustolla, mm.15 010 900 paria sotilassaappailla marssivat niin Karjalaan kuin muuallekin länteen.

Käyttäjän KariHaapakangas kuva
Kari Haapakangas

Johan norjalaisten miehitysjoukkojen ensimmäinen tiedustelupartio talvella kävi kokeilemassa Suomen puolella. Nyt sitten tultiin kokonaisella pstjoukkueella sekä jenkkien tuella...

"Ne jyrää meitin pojaat. Ne jyrää meitin"

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Taas yksi Kremlin hyödyllinen idiootti joka kirjoittaa pääosin puhdasta paskaa.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Blogisti poisti kommenttini, jonka ensimmäiseksi pukkasin tähän ketjuun. Siinä siteerasin loppulausetta: "Toivon todella ettei tämä olisi muuta kuin painajaisunta, mutta ikävä todeta se täyttä totta !" toteamalla, että "toivon todella, että Itsenäisyyspuolueeksi itseänsä kutsuvan porukan Venäjän politiikan edesajaminen Suomessa olisi muuuta kuin painajaisunta, mutta ikävä kyllä se on täyttä totta."

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

IPU on poistettu puoluerekisteristä jo kolme kertaa, nähtäväksi jää saako viidennellä kerralla enää kannattajakortteja kokoon.

- Puolue, jonka ehdokkaista ketään ei ole valittu edustajaksi viimeksi toimitetuissa eikä niitä edeltäneissä eduskuntavaaleissa, poistetaan rekisteristä.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Kommunistit ovatkin huomioineet IPU:n, ehkä lyövät hynttyyt yhteen.

Onko SKP:ssa pohdittu vaaliliittoa IPU:n kanssa. Monessa teemoissa yhteneväinen linja, vielä eduskunnan ulkopuolella, tekijöitä jotka kannattaisi niputtaa ja hyödyntää yhteistyöllä. Yksittäin mahdollisuudet ovat pienet, samoin jos vaaliliitto ison puolueen kanssa. SKP:n ja IPU:n vaaliliitossa voittajia olisivat molemmat. Nyt rohkeutta ja raja-aitoja kaatamaan paremman Suomen puolesta!

https://www.skp.fi/kysymykset/onko-skpssa-pohdittu...

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

"SKP:n ja IPU:n vaaliliitossa voittajia olisivat molemmat. Nyt rohkeutta ja raja-aitoja kaatamaan paremman Suomen puolesta!"

Suosio voisi olla suurempi kuin Sinisten. Tosin jos ottaisivat Sinisen "tulevaisuuden" mukaan liittoon, niin voisivat ylittää (ehkä) 2% rajan - luultavasti eivät, mutta olisi siinä mahdollisuus. Todennäköisesti kannatus jäisi silti siihen yhteen prosenttiin, mutta yrityksestä saisi mentaalisia bonuspisteitä.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #61

Sinisten, kommunistien ja IPU:n vaaliliitto olisi varsinaista rikosveljeyttä ilman lojaliteettia. Yhteisenä rikoksena olisi äänikynnyksen murtaminen, mutta sen jälkeen ei enää yhteisiä intressejä olisikaan.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #63

Senioripuolue teki muistaakseni pikavisiitin Ipuun kunnes totesivat ainakin sen, että IPU ei aja eläkeläisten asioita.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #66

"Senioripuolue teki muistaakseni pikavisiitin Ipuun kunnes totesivat ainakin sen, että IPU ei aja eläkeläisten asioita."

IPU on sen verran ollut aina keskittynyt idän asioihin ettei muihin oikein aikaa jää.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

#23:
Tuskinpa hyödyllinen. Jos minulla olisi trollitehdas ja sillä noin höyrähtäneitä kirjoittava kaveri, antaisin lopputilin välittömästi. Ei siitä mitään hyödy, jos puolestapuhujat kirjoittelevat varsinaista huuhaata. Vastapuoli kyllä saattaisi tehdä tällaisen false-flag manööverin tehdäkseen Kremlin trollit naurunalaiseksi.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Niin, nämä Venäjän trollirahoittajat tekevät vähän samanlaisen arviointivirheen kuin ennen talvisotaa Tiltun ja Äikiän propagandassa, jonka ainoa seuraus oli, että koko kansa laitavasemmistoa myöten yhdistyi taisteluun vihollista vastaan.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Jos joku Venäjältä IPUlle maksaa trollaamisesta, niin toivottavasti voivat saada rahansa takaisin. Tulos on ollut järkyttävän huono ja ilmiselvä Suomen vihaaminen näkyy ja kuuluu kauas.

Voivat olla muuten vain höpsähtäneitä tosiaan, koska luulisi Venäjänkin osaavan trollaamisen paljon paremmin.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #64

Näkeekö joku tässä jotain muuta kuin otsikon, ts. onkohan aparaatissani vikaa.

https://www.ipu.fi/single-post/2018/04/16/USA-on-s...

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #67

Se loppuhöpötys eli itse tekstin tapainen näkyy ainakin tässä cromessa valkoisena eli joudut vaikkapa "maalaamaan" hiirellä tekstin että saat sen näkyviin - voipi näkyä muilla selaimilla vielä huonommin tahi ei ollenkaan. IPU voisi palkata kesätöihin jonkun ala-astelaisen laittamaan koodinsa oikein edes sen verran että sivujaan voisi lukea. En tosin käsitä miksi kukaan heidän sivujaan haluaisi lukea - kuulostaa kidutukselta ja lienee Geneven ihmisoikeussopimuksen vastaista.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #69

Saman totesin, ilman hiiren käyttöä ei näy mittään. Ko. Aitakari lienee taas IPU:n puheenjohtaja, kirjoittelee joskus tännekin.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #67

Kyllä kai siinä on valkoisella fontilla tekstiä hyvin vaaleanharmaalla pohjalla. Vetämällä hiirtä vasen nappula pohjassa saa näkyviin tekstiä.

Joku Photoshopia tai muuta kuvankäsittelyohjelmaa käyttävä on näköjään visualisoinut Jan Finskaksen painajaisia hänen blogiaan varten editoimalla (netistä saadusta?) kuvamateriaalista. Blogisti näyttää kierrättävän samaa kuvitusta useammassa blogissaan.

Nikolai Holopainen

NATO joukot kouluttavat taistelijoita Ukrainassa ja harjoittelevat täällä Suomessa. Ukrainassa saadaan varmaan kapinalliset kukistettua tulevana kesänä. Hyökkäysvalmistelut ovat jo pitkällä. Hienoa seurata miten nappulat etenevät Zbigniew Brzezinskin suurella shakkilaudalla.
Lehdistön pitäisi tiedottaa tästä asiasta paremmin. Nyt jää huhuille liikaa tilaa.
Jussi Niinistö on tehnyt hienoa työtä ja hänelle pitäsi järjestää vakanssi NATOn pääkonttorilta, ettei hän jäisi tyhjän päälle ministeriyden loputtua.

https://www.defenseone.com/threats/2017/10/ukraine...

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Enpä ole noin provokatiivista kirjoitusta ihan äskeen nähnyt. Vaikka meillä kaikilla olisi omat mielipiteemme tuosta blogissa mainitusta MOU:sta, jota isäntämaasopimukseksikin kutsutaan, niin joku tolkku sentään pitäisi olla. Ilmeisesti kirjoittajan tarkoitus olikin juuri tämä provokaatio, mutta ei pidä provosoitua, kun provosoidaan.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Nämä pikkupuoluiden jäsenten blogit ovat siitä hyviä, että äänestäjä näkee suoraan millainen on puolueen linja.

Eipä tarvitse kauheasti ihmetellä, että tämänkin puolueen kannatus on alle virhemarginaalin :)

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

On hienoa, että jenkit ovat täällä harjoittelemassa. Se sopii erittäin hyvin jo senkin vuoksi, että Yhdysvallat tunnusti Suomen itsenäisyyden tasan 99 vuotta sitten 7.5.1919. Mitä tähän harjoitteluun tulee, niin tällä arvostetaan ammatillisesti Puolustusvoimiamme. Suomalaisten saavuttamia torjuntavoittoja Talvisodassa ja Jatkosodassa pidetään arvossa Yhdysvalloissa. Tästä on esimerkkinä sotahistoriasta kiinnostunut puolustusministeri James Mattis. Jussi Niinistö on tehnyt erinomaista työtä hyvien suhteiden luomisessa Yhdysvaltoihin.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Kyky kirjoittaa tällainen blogi edellyttää täydellistä englannin (ja suomen) osaamattomuuta, ja tietenkin MOU -tyyppisten asiakirjojen sisällön ja tarkoituksen väärinymmärrystä.

Voi edelleen kysyä, miksi blogi on kirjoitettu. Väärät tulkinnat asiakirjasta on useaan kertaan oikaistu aikaisemmissa puheenvuoroissa.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

"Kyky kirjoittaa tällainen blogi edellyttää täydellistä englannin (ja suomen) osaamattomuuta, ja tietenkin MOU -tyyppisten asiakirjojen sisällön ja tarkoituksen väärinymmärrystä."
___________________________________________

Ei. Se edellyttää vain täyttä Venäjään päin suuntautumista kunnon antaumuksella - IPUn tunnettu tavaramerkki.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

On hyvä että naapurissa pelätään. Toivottavasti Nato tuo ihan rajalle tankkeja ja ohjuksia. Ja kaikkein tärkein on että rajaviivalle sijoitetaan suuria kylttejä joissa lukee venäjäksi:

PUTIN
PYSY OMALLA PUOLELLASI!

PUTIN
PYSY OMALLA PUOLELLASI!

PUTIN
PYSY OMALLA PUOLELLASI!

PUTIN
PYSY OMALLA PUOLELLASI!

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Eikös ne kyltit pitäisi viedä Rajajoelle, Salmiin ja Hyrsylään?

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Nykytilanteessa kyltit tietysti Niiralaan ja kaikille rajanylityspaikoille. Sitten Karjalan palautuksen jälkeen vanhalle rajalle.

Kaakkoisella rajalla kaikkien TERVETULOA-kylttien viereen uusi liikennemerkki jolla kielletään telaketjuajoneuvojen käyttö.

Käyttäjän MikkoPunkari kuva
Mikko Punkari

Nuo kyltit voitaisiin sijoittaa samoihin tolppiin, missä on venäläisten asettama kilpi Suomen suuntaan "Suur-Suomen itäraja kulkee tässä eikä Uralilla - älä himoitse naapurisi omaisuutta".

Venäjä ei ole II maailmansodan jälkeen sotinut rajojensa ulkopuolella muuta kuin kutsuttuna ja YK:n hyväksymänä. Georgia oli YK:n rauhanturvaoperaatio ja Syyria YK:n hyväksymä ja valtion kutsusta tehty terrorismin vastainen operaatio. Ukrainassa Venäjä ei ole sotinut OSCE-ETYJ:n todistuksen mukaan. USA on hyökännyt itsenäisiin maihin ko. aikana yli 100 kertaa ja tuhonnut kokonaan kymmeniä valtioita. USA ei siis kuulu suomalaiseen viiteryhmään.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

"Ruotsille tarjottiin samanlaista sopimusta silloin, mutta Ruotsissa ei suostuttu sitä allekirjoittamaan."

Valehtelet röyhkeästi. Ruotsi allekirjoitti pöytäkirjan syyskuussa 2014.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

Huomasin saman lipsahduksen, mikäli Jan isäntämaasopimusta tarkoitti. Toimittamassani Näin Suomea viedään kirjassa on myös Ruotsin sopimus ruotsiksi, kansalaisjärjestön kääntämänä, sillä tämä sopimusrikos suunniteltiin pohjoismaisena yhteistyönä, eikä sopimusta käännetty alkuunsa virallisilla tahoilla Ruotsissakaan.

Käyttäjän OlliBackstrom kuva
Olli Bäckström

Jos uumoilee, että Tanska tai Belgia ovat aivan juurikin miehittämässä Suomea, olisi järkevää pikaisesti sijoittaa legoihin ja vohveleihin.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Hyvänen aika sentään, nehän ovat USA:n miehittämiä maita!

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Belgia ei ole maa. Se on maantieteellinen käsite. ;-)

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

"Vieraat panssariajoneuvot saapuivat Nokialle huoltoasemalle tankkaamaan ja moni ihmetteli mistä ihmeestä on oikein kysymys ? Tämä tuli esiin Aamulehden kautta selkeästi."

Jos selkeänä pidetään sitä että Aamulehdessä oli linkki ko. huoltoasemalla olleen AL:n edustajan ottamaan videoon. Ihme jos ei olisi kuvannut.

Aamulehden deskin päällikkö Kimmo Koski kuvasi videolle tavanomaisesta poikkeavan näyn Nokian Kolmenkulman ABC-asemalla hieman kolmen jälkeen iltapäivällä.

https://www.aamulehti.fi/uutiset/mita-vierasmaalai...

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Tapahtui puolalaisessa koulussa 1970-luvulla:

Opettaja: "Miksi me rakastamme venäläisiä?"

Leszek: "Koska he ovat vapauttaneet meidät."

Opettaja: "Oikein! Ja voitko sanoa miksi me emme rakasta amerikkalaisia?"

Leszek: "Koska he eivät ole vapauttaneet meitä!"

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Jan Finskas vastasi ensimmeiseen blogin kommenttiin asiallisesti kysymällä, onko kirjoittaja sekaisin. Muihin kommentteihin hän ei ole kyennyt reagoimaan. Hyvä niin, ettei valehtelu jatku.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Odotapas, kun herää chekkaamaan kommentointiketjua. Niistä ei montaa jää jäljelle ...

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Onkohan IPU:n "puoluelehdestäkin" poistettu kun on kutakuinkin pysähtyneessä tilassa.

https://www.facebook.com/IpuLehtiItsenaisyyspuolue...

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Jan Finskas, olet entinen yrittäjä, toisinajattelija, kansalaisaktivisti, sekä Itsenäisyyspuolueen Uudenmaan piirin puheenjohtaja.

Toisinajattelussa olet hyvä. Tuskin edes Johan Bäckman pystyisi yhtä propagandistiseen blogikirjoitukseen.

Kun isäntämaasopimus on mielestäsi Suomen Lain vastainen, mihin toimenpiteisiin olet kansalaisaktivistina ryhtynyt? Kai olet tehnyt syyllisistä rikosilmoituksen maanpetoksesta?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Olen ymmärtänyt, että "toisinajattelu" edellyttää nimenomaan ajattelua?

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Kyllä, silloin kun esitetään vaihtoehto. Erimielisyyden ilmaiseminen ei vaadi ajattelua paljoakaan. Useimmiten kysymys on tästä: "Koska en tunne asiaa, vastustan".

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

Isäntämaasopimuksesta tehtiin muistaakseni yhdeksän kantelua oikeuskanslerille kesällä 2014. Kansleri niputti kantelut yhteen ja antoi ratkaisunsa hyvän joukon sopimuksen allekirjoituksen 4.9.14 jälkeen. Olen käsitellyt kanslerin perusteluita Näin Suomea viedään kirjassa. Löysin yli kymmenen syytä, miksi sopimus olisi pitänyt perustuslakimme mukaan käsitellä eduskunnassa, oikeuskansleri ei nähnyt yhtäkään näistä syistä. Tasavallan presidentti nimittää oikeuskanslerit.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Onko IPU lyhenne Ilmiselvien Putinistien Puolueesta?

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka
Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Itä-Suomessa perustetun Rollaatoripataljoonan RP1:n edustajana toivotan Naton "miehitysjoukot" tervetulleeksi. Meillä on yhteinen suunnitelma: Heti kun sopiva tilaisuus tulee hyökkäämme vapauttamaan meiltä ryöstetyn Karjalan.

RP1 on tehnyt jo useita iskuja Wiipurin Pyöreään torniin. Toistaiseksi menestys on ollut heikkoa, paras suoritus oli Vappuna 2014 jolloin yksi iskuryhmä pääsi torille asti.

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

Ei NATO ole ainoa järjestö joka johtaa Suomen politiikka Jan-Erik Finskasin mukaan. Tässä muutama vuotta vanhassa jutussa ( lopussa ) hän väittää että CIA on johtanut Suomen politiikka. Juttu sinänsä on mielenkiintoinen koska hän syyttää tanskalaisia "juutalaisliikemiehiä" maineensa lokaamisesta kun Seiska lehti paljasti että Finskasilla on ollut rooli "aikuisviihde-elokuvassa".

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Pitikö tuossa olla jokin linkki?

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari
Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee

Toisille hyvä uutinen tarkoittaa huonoa uutista. Itse olen huojentunut, että Naton joukkoja liikkuu myös Pirkanmaan alueella.

Onneksi EU sopii jäsenmaidensa sotavoimien läpikulusta EU-alueella, liittyi Suomi Natoon tahi ei. Mieluummin tietenkin voisi liittyä, ei jossittelulle jäisi tilaa.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Aika pienellä porukalla meinaavat Suomen miehittää; ei taida onnistua.

"Harjoitukseen osallistuu Yhdysvaltain merijalkaväen Euroopan ja Afrikan joukkojen panssarivaunujoukkue vahvuudella noin 30"

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Jos se miehitys tarhoittaa täysjäsenyyttä, mulle passaa.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Kyseessä on suuri suunnitelma, joka tunnetaan nimellä "Pohjois Atlantinen ratkaisu". Siinä on tarkoitus Suomen maaperän kautta hyökätä Venäjälle ja näin saada sota aikaan myös Suomen ja Venäjän välillä. Suunnitelma on julma ja se kuulostaa uskomattomalta, mutta vakuutan sen olevan täyttä totta.

– Tällainen teksti herättää minussa lähinnä myötätuntoa. Toivon, ettei kukaan jäisi yksin tuollaisen ajatusmaailman kanssa, ja osaisi hakea tarvitsemiaan palveluita kotikunnastaan.

Käyttäjän ilkka07kiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

Ainakin vähän tämän blogin aiheeseen liittyvä haastattelu videona. Susanne Päivärinta haastattelee Ilkka Kanervaa maailmanpolitiikasta, USA ja Venäjä myös mukana. Kanervan haastattelu alkaa kohdasta 13 min ja 50 sek. https://www.youtube.com/watch?v=XvJ_6xXYxCY

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Kiitos vinkistä! Kanervalla oli varsin selkiyttävää sanottavaa aihepiiristä.

Käyttäjän ilkka07kiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

Ole hyvä. Selkeyttä tähän nyt tarvitaan, täytyy tietää keneen kannattaa uskoa. Suomalaisia on kiitelty ainakin aikanaan rehellisyydestä, nyt on aika olla oikealla tavalla sanojensa takana. "Sinisilmäisyys" ja liika rehellisyys eivät nekään ole aivan paras toimintamalli. Valtiolla ja yksityisillä on omat salaisuutensa, ei niitä kaikkia tarvitse kaikille kertoa.

Käyttäjän raimoylinen kuva
Raimo Ylinen

Voisit Mononen (#15) myös harjoitella vähän luetun ymmärtämistä. Esittämässäsi sopimustekstissä ei puhuta mitään Suomen tarpeiden huomioon ottamisesta tositilanteessa vaan ainoastaan perässä seuraavien sopimustekstien laadinnassa. Siitä ei päästä mihinkään, että sopimus takaa Naton johtamien tukikohtien sijoittamisen Suomeen vaikka Suomen kansallisia joukkoja ei Natolle alistettaisikaan.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Tuo MoU ei sido yhtään mihinkään eikä takaa yhtään mitään. Se on logistiikka- ja valmisteluasiakirja.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Raimo Ylinen, # 75.: Tarkoitatko tuolla sitä, että sopijapuolet, eli Suomen tasavallan hallitus, jota edustaa puolustusministeriö, ja Pohjois-Atlantin liiton transformaatioesikunnan komentajan (SACT) johtoesikunta (HQ SACT) sekä Pohjois-Atlantin liiton operaatioesikunta (SHAPE), ovat saavuttaneet Suomen tasavallan tarpeet huomioon ottaen yhteisymmärryksen siitä, että sen jälkeen seuraava sopimusteksti sitoo kumpaakin osapuolta, mutta ei kuitenkaan siitä, takaako sopimus Naton johtamien tukikohtien sijoittamisen Suomeen riippumatta Suomen tasavallan tarpeista?

Harjoitellaanpa siis yhdessä tätä luetun ymmärtämistä – kun kerran sopimustekstistä on kyse, kiitokset Max Jussilalle juristin kommentista (# 76.) edellä.

Mihin ihmeen "tositilanteeseen" viittaat? Suomi ei ole Naton jäsenmaa, vaan rauhankumppanimaa, jolla on isäntämaasopimus auttamaan logististen kysymysten järjestämisessä käytännössä silloin, kun yhteisestä sopimuksesta Naton joukot harjoittelevat Suomen puolustusvoimien joukkojen kanssa Suomen valtioalueella – jotta yksityiskohtaisia "lillukanvarsia" (menettelytavat neuvottelujen etenemisessä; vastuunjako; hankinnat; tukipalvelut; rahalliset korvaukset; moninkertaisen ja turhan työn välttäminen jne jne) ei tarvitse alkaa joka ikinen kerta erikseen sopimaan nollapisteestä lähtien.

Suomella ei ole Naton turvatakuita, joten Nato-mailla ei ole mitään velvoitetta osallistua Suomen puolustamiseen sodassa eikä Suomella velvoitetta osallistua Nato-maiden puolustamiseen. Kansainvälisen oikeuden mukaan Suomi on täysivaltainen maa, joka päättää itse oman valtioalueensa käyttämisestä tai luovuttamisesta minkään muun maan käyttöön.

Jos väität, että isäntämaasopimus muuttaa tätä asiaa, ole hyvä ja osoita, missä sopimuskohdassa niin lukee.

Väität siis: "sopimus takaa Naton johtamien tukikohtien sijoittamisen Suomeen vaikka Suomen kansallisia joukkoja ei Natolle alistettaisikaan". Missä kohti sopimusta tarkalleen niin lukee? Todistamisen taakka on nyt Sinulla, annapa siis meille näyte luetun ymmärtämisestäsi (mutta älä spekuloi sellaisilla asioilla, joista sopimuksessa ei lue yhtään mitään).

Käyttäjän MikkoPunkari kuva
Mikko Punkari

Mielenkiintoisinta tässä ulkomaisten sotajoukkojen kutsumisessa maahamme on se, että v 1939 Suomessa oli täysin samanlainen kuvio ja samanlaiset puolustus- ja ulkopolitiikan vastaavat johtajat. Taustalla hääri silloinkin vanha Suojeluskunta-IKL kuten nytkin. Kun vaihtaa tuolloisen Saksan tilalle nyt USA:n niin en keksi yhtään mitään eroa.

Jos jatketaan USA:n varustelun tukemista näin samalla tavalla, Venäjä pyytää vuokrata Pietarin turvaksi ohjuspuolustuksensa vaatimia tukikohtia Suomenlahdelta ja Kaakkois-Suomesta; ehkä myös Inarista. Ja siitähän IKL-Jussi, Erkko-HS, ja vanhat oligarkki-Ehrnroothit kimpaantuvat - ja saavat aikaan uuden talvisodan. USA lupaa Suomelle Venäjän maa-alueet aina Uralia myöten kunhan hyökkäämme Pietariin ja tyhjennämme sen itsellemme. Näinhän Saksakin osti armeijamme Barbarossa hyökkäykseen.

Jännää nähdä ymmärtääkö Suomen kansa tällä kertaa viheltää tämän pelin poikki ennen katastrofia.

Käyttäjän ArtoByckling kuva
Arto Byckling

1939 Saksa ja Neuvostoliitto olivat sotilasliitossa keskenään, onko Molotov–Ribbentrop-sopimus tuttu: https://fi.wikipedia.org/wiki/Molotov%E2%80%93Ribb...

Käyttäjän MikkoPunkari kuva
Mikko Punkari

Saksa varustautui Suomessa hyökkäykseen NL:oon koko 1930-luvun mittavilla hankkeilla (aseistus, asevalmistus, sukellusveneet ja laivat, lentokentät, huoltohallit, miinoitteet, tietoliikenne, jne). Suomi oli niin vahva Saksan liittolainen kuin vain olla voi - Saksa piti jopa Suomea omanaan. Talvisotaan Saksa ei voinut osallistua koska sen piti "näytellä" tottelevansa Molotov–Ribbentrop-sopimusta ... mitä se ei siis todellisuudessa noudattanut ainakaan Suomessa.

NL pyrki edistämään rauhaa Euroopassa ja siksi se teki hyökkäämättömyyssopimuksen Saksan kanssa. NL halusi turvata Pietarin seudun sopimalla Saksan kanssa että se ei varustaudu Baltiassa ja Suomessa. Suomi luettiin siis Pietarin turvallisuusvyöhykkeeseen (termi etupiiriin on virheellinen ja ymmärretään usein NL:n "eduksi" eikä edessä olevaksi). Nyt Venäjä ei ole selkeästi kertonut ettei se hyväksy potentiaalisen vihollisen varustautumista Suomessa - se kuvittelee sivistystason nousseen Suomessa niin, että se ymmärrettäisiin sanomattakin. Ja onhan Suomella ja Venäjällä valtiosopimus 1992 mikä estää tällaiset vihamieliset toimet.

Kun USA nyt varustautuu Suomessa samoin kuin Saksa 1930-luvulla, on Venäjän vastattava siihen. Oikeistomme voi olla ilkeämielinen venäläisille ja aiheuttaa sille pakon varustautua ydinohjuksin ja kaikkine muine aseineen Suomen rajan tuntumaan. Lisääkö tämä Suomen turvallisuutta? Vain ääliö ajattelee että lisää.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #85

Saksa kehitti siltä Versaillesin rauhassa kiellettyjä sukellusveneitä salaa yhteistyössä hollantilaisten ja suomalaisten kanssa. Mm. museosukellusvene Vesikko Suomenlinnassa liittyy siihen.

Muilta osin, ole hyvä ja kerro yksityiskohtaisesti:

- paljonko Saksa investoi rahaa "koko 1930-luvun mittaviin hankkeisiin" Suomessa?
- mitä varsinaisesti tarkoittaa Saksan "aseistus" Suomessa 30-luvulla? Entä asevalmistus?
- mitä laivoja Saksa valmisti tai hankki Suomesta, sukellusveneiden kehitystyön lisäksi?
- mitä lentokenttiä Saksa perusti ja ylläpiti Suomessa? Entä huoltohalleja?
- mitä miinoitteita Saksa asetti Suomeen 30-luvulla?
- miten Saksa vaikutti Suomen tietoliikenteeseen?

Kuten asialliseen historiantutkimuksen käytäntöön kuuluu, esittänet meille myös tietolähteesi ylläolevista.

"Kun USA nyt varustautuu Suomessa samoin kuin Saksa 1930-luvulla" – fantasiasi ovat näköjään yhtä villejä molemmista.

Kerropa meille nyt tarkoin, kuinka täsmälleen USA varustautuu Suomessa? Mitä asejärjestelmiään ja joukkojaan Yhdysvallat on sijoittanut pysyvästi Suomeen? Asia ei liity harjoitustoimintaan, jossa joukkoja ja kalustoa käy maassa ja poistuu, eikä Suomen Puolustusvoimien kalustohankintoihin, joilla Suomi varustautuu puolustamaan itseään.

Mm. Ari Pesosen blogeista Uudessa Suomessa löydät tietoja Venäjän ohjusten sijoittelusta. Kuka Sinulle on sellaista kertonut, että Venäjän asevoimat päättäisivät ryhmityksensä Suomen eri poliittisten ryhmien mielenilmausten mukaan?

Käyttäjän MikkoPunkari kuva
Mikko Punkari Vastaus kommenttiin #87

Hannu aikoo tehdä väitöskirjan ja laittaa minut professorina kirjoittamaan tekstin.
Saksa panosti 1930-luvulla valtavasti Suomen sotilaalliseen infraan ja suuraseisiin sukellusveneiden rakentamisen lisäksi - sama suomalaistehdas valmisti 30 muuta yhteys- ja miinanlaskualusta Saksan armeijalle (ks. Crichton-Vulcanin ja Wärtsilän Turun telakan tuotanto 1930-1944) - salaisista aluksista ei ole tietoja netissä. Saksa rakensi Suomenlahden ylittävän miinoiteverkon mikä olisi ilman talvisodan takaiskuja pystynyt sulkemaan kaiken meriliikenteen. Saksa rakensi 10 lentokenttää (tai määräsi suomalaiset rakentamaan; ks. lentokenttiemme historia) ja huoltotilat, useisiin niistä huoltohallit laitteineen. Lisäksi Malmin kentälle se rakensi suuret tilat sodanjohtonsa HQ-keskukselle. Saksa rakensi myös mittavan ja monitasoisen tietoliikennejärjestelmän laitteineen, salaukset sekä komentokielen suomalaisten kanssa (ks. teleliikenteen historia). Saksa myös valvoi tarkasti Suomen armeijan sille tekemiä sotalaitteita. Kesäkuussa 1939 kenraali Halder (Saksa) matkusti Karjalan kannakselle tarkastamaan linnoituslaitteita ja seuraamaan tykistöammuntoja, ja seuraavana aamuna matka jatkui Kemiin ja Rovaniemelle tutustumaan kauttakulkureittiin. "Isäntämaasopimus" oli siis tehty.

USA varustautuu Suomessa hyvin samalla tavalla kuin Saksa 1930-luvulla. Vaikka aseet hankitaan Suomen kustannuksella, tulevat ne USA:n käyttöön. Kaikissa USA:n aseissa on esto käyttää aseita heitä itseään vastaan (näin maailman suurin sotarikollismaa voi tulla maahan hyökkäysaikein niin että olemme puolustuskyvyttömiä). Meillä on USA-yhteensopiva hävittäjä-, ohjus-, ja laivakalusto huoltojärjestelmineen. Viime vuosina on myös tehty USA-perusteiset tietoliikennejärjestelmät ja komentokielet - sekä hybridisotakeskus. USA on hallintomme maanpetoksen vuoksi vastaanottanut kaikki kartat ja detaljitiedot kaikista sotilaskohteistamme. USA myös harjoittelee Suomessa.

On hyvä ymmärtää, että kriisin tullen Suomi on Venäjän ensimmäinen hyökkäyskohde kuten II maailmansodassakin. Venäjä ei voi päästää vihollistaan varustautumaan Pietarin porteille. Tilanne on sama kuin Saksan kanssa 1930-luvulla. Jos Suomessa on huomattavaa USA:n sotakalustoa, on ydinasehyökkäys välttämätöntä sotilaskohteisiimme (satamakaupungit, lentokentät, asevarikot, johtotilat, jne).

Lisätietoa:
Markku Jokisipilä ja Janne Könönen: Kolmannen valtakunnan vieraat: Suomi Hitlerin Saksan vaikutuspiirissä 1933-1944.
http://www.helsinki.fi/kansalaismuisti/matapupu/ma...
Björn ja Annette Forsen: "Saksan ja Suomen salainen sukellusveneyhteistyö".

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Kylläpä Mikko nyt päästelee omiaan. Tällaista ajttelua varten NL otti Porkkalan tukikohdan Jatkosodan jälkeen. Mutta NL palautti Porkkalan 65 vuotta sitten. Silloinen ohjustekniikka oli niin tehokasta että ei ollut ei ollut mieltä pitää yllä kallista tukikohtaa.

Jo silloin ohjukset lentelivät helposti kauempaakin. Nykyisin venäläistenkin ohjukset lentävät vaikka maapallon ympäri. Ampuivathan venäläiset Syyriaan ohjuksia Mustanmeren yli, tuhannen kilometrin päästä.

Ajatteleppas Mikko, jos Venäjä haluaa tukikohdan vaikkapa Porvoosta, niin eihän silloin Venäjä voi Helsinkiä pommittaa atomipommilla. Ja jenkkienkin atomipommi levittää saastetta Pietariin asti.

Toimituksen poiminnat