Janerikfinskas Herättää keskustelua Suomen nykytilasta ja siitä mihin suuntaan maata pitäisi viedä.

Suomen perustuslain laiton muuttaminen

Kansalaisilta on salattu paljon asioita liittyen EU:hun ja päätöksentekoon jota vetää ylikansallinen rikollisorganisaatio. EU:sta ollaan tekemässä nyt kovalla kiireellä liittovaltiota ja samalla on tarkoitus vahvistaa talouspolitiikkaa lisää sekä yhtenäistää verotus ja sosiaaliturva. 

Samalla sosiaaliturvaa myös sisällöllisesti heikennetään ja asumisen tukemiseen perustuva tukeminen niin ikään ei enään olisi edes sillä vähimmäistasolla mitä se on nyt. Nykyisinkin on ongelmana se ettei tämän hetkinenkään sosiaaliturva riitä ja jos se vielä heikkenee niin voidaan vaan kysyä millä silloin tulee toimeen pätkätöitä tekevät, työttömät, opiskelijat tai muut tukea tarvitsevat ? Lapsiperheiden ja opiskelijoiden hätä on kasvanut viime vuosina lisää Suomessa ja se näkyy leipäjonoissa.

EU:ssa verotuksen muutokset ovat suosimassa tasavero mallia joka suosii lisää suurpääoman omistajia kuten kaikkein suurimpi tuloisia. Sen sijaan että siirryttäisiin progressiiviseen verotukseen joka suosii pieni-ja keskituloisia.Tässä varsinkin Kokoomus on ollut innokas aloitteen tekijä ja Keskusta on ollut liesomassa sitä lisää.

Pahin on edessä joka edesauttaa päätösten läpivientiä myös eduskunnassa ja se on Suomen oman perustuslain muuttaminen vastoin nykyistä perustuslain pykäli EU:n perustuslain osaksi jossa Suomen lait liitetään 100% liittovaltiolakiin. Tästä ei teitenkään ole vaivauduttu kertomaan kansalaisille vaikka kaikkien lain kohtien mukaan niin pitää menetellä tai että asiasta olisi mitään keskusteltu ääneen.

Erityisesti kursivoidusta ja alleviivatusta  lakiehdotuksesta käy ilmi että nämä miehet ja naiset tekevät perustuslakiin:

12 luku: Maanpetosrikoksista

Luku on uudistettu lailla (21.4.1995/578).

1 § (21.4.1995/578) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen. Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

  1. saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,
  2. irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai
  3. muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

 

4 § (21.4.1995/578) Törkeä maanpetos. Jos maanpetoksessa

  1. aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai
  2. muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

7 § (21.4.1995/578) Turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Joka oikeudettomasti julkistaa tai toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka tekijän tieten on sen laatuinen, että sen paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava turvallisuussalaisuuden paljastamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

8 § (21.4.1995/578) Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Joka törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti julkistaa taikka toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi, on tuomittava tuottamuksellisesta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

9 § (21.4.1995/578) Luvaton tiedustelutoiminta. Joka vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Suomen ulkomaansuhteille, on tuomittava luvattomasta tiedustelutoiminnasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

10 § (21.4.1995/578) Puolueettomuusmääräysten rikkominen. Joka rikkoo Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin vieraisiin valtioihin annettuja puolueettomuusmääräyksiä, on tuomittava puolueettomuusmääräysten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

11 § (21.4.1995/578) Maanpetoksellinen yhteydenpito. Joka tehdäkseen edellä tässä luvussa tarkoitetun rikoksen ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa, on tuomittava maanpetoksellisesta yhteydenpidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Näiden kyseisten lakien rikkominen on kansallinen rikos josta pitäisi antaa rangaistus. Meillä vaan kun ei ole poliitikoista riippumatonta Perustuslakituomio- istuinta jossa voitaisiin olemassa olevan lain mukaan tuomita valtiopetoksesta.

Nämä lain muutokset tarkoittavat myös sitä että emme voi enään vedota pienempienkään rikoksien kohdalla omaan perustuslakiin koska sen tilalla on monimutkainen EU:n liittovaltion perustuslaki, joka on nostettu meidän oman perustuslakimme yläpuolelle ja kumoaa sen.

Suomessa on pyritty useaan kertaan herättää keskustelua Itsenäisyyspuolueen puolelta, mutta turhaa ja varsinkin kun maan hallitus on sabotoinut kaikki keskustelut asian pohjalta. Huolestuttavaa on se että tämän päivän lapset ja nuoret kasvavat maahan joka ei ole enään itsenäinen valtio eikä voi luvata heille oikeutta taistella menestyksen eteen niin kuin aikaisemmin on tehty.

 

Eduskuntavaalit ovat kuitenkin 54 yön jälkeen eli kun äänestät Itsenäisyyspuoluetta niin äänestät suomalaisille mahdollisuuden päättää jälleen itse omista asioista.

 

Jan Erik Finskas

Espoo

Kansanedustajaehdokas 2011 eduskuntavaalit

Itsenäisyyspuolue Uudenmaan piiri

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän Janerikfinskas kuva
Jan Finskas

Meillä on mahdollisuus vielä vaikuttaa näissä vaaleissa vapaasti mutta sitten ei enään ole koska peruslain muutokset muuttavat kaiken muuksi.

Jaakko Anttila

EU on toisaalta ylikansallinen yhteisö, jonka toimivaltaan kuuluvat:
1) EU:n sisämarkkinat: henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla.
2) Yhteinen maatalouspolitiikka, yhteinen kalastuspolitiikka, yhteinen liikennepolitiikka ja yhteinen ympäristöpolitiikka.

Ylikansallisen yhteisön ylin päätöksentekijä on jäsenvaltioiden hallituksia edustava EU:n neuvosto ja yhteisön toimivaltaan kuuluvien toimien täytäntöönpanosta vastaavat Euroopan komission pääosastot yhdessä jäsenvaltioiden ministeröiden kanssa.

Toisaalta EU on hallitustenvälinen järjestö, jonka toimivaltaan kuuluvat yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, yhteinen rahapolitiikka ja hallitustenvälinen yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa. Viimeksi mainittu koskee muun muassa maahanmuuttoa ja rikollisuuden (laiton maahanmuutto, ihmiskauppa ja huumekauppa) torjuntaa. Päätöksentekijänä jäsenvaltioiden hallituksia edustava EU:n neuvosto.

Euroopan komissio valvoo EU:n perussopimuksen noudattamista. EU:n tuomioistuin valvoo EU:n lainsäädännön noudattamista. Unionitalouden tarkastusvirasto valvoo EU:n varojen käyttöä.

Verotus, opetus, koulutus, sosiaaliturva, eläketurva, sairausvakuutus, terveydenhoito, sairaanhoito, hoito- ja hoivapalvelut ja maanpuolustus kuuluvat Suomen valtion toimivaltaan.

Direktiivi on suomeksi lainsäädäntöohje ja se edustaa EU:n toissijaista lainsäädäntöä. EU:n asetukset sen sijaan ovat voimassa jokaisessa jäsenvaltiossa niiden antamispäivämäärästä lähtien.

Toimituksen poiminnat